SD-interpellation i Strängnäs främlingsfientlig propaganda

På fullmäktige i Strängnäs den 28 mars skulle en interpellation från Sverigedemokraterna ha varit uppe för behandling men den hanns inte med. Jag vet inte om det är något att vara glad eller irriterad över.

11 april 2011 06:30

Interpellationer är väl oftast tänkta som ett sätt att synliggöra besvärliga frågeställningar och för att inhämta politisk grund för fortsatt arbete i form av till exempel motioner. Det är dock sällan man ser en interpellation med ett så tydligt propagandainslag. Frågorna i den framstår som nära på retoriska i sin utformning utifrån Sverigedemokraternas syn på vissa av kommunmedborgarna. Bortsett från den brist på kunskap, kompetens och medmänsklighet som lyser igenom i frågeställningen så är den i stora delar direkt propaganda.

SD har tagit med något de kallar för Bakgrund i interpellationen. Texten är direkt kopierad från den högerextrema bloggen Politiskt inkorrekt (originalinlägget från april 2010) och börjar med texten Den sidan vi slumpmässigt valde ...

Bortsett från att SD Strängnäs ger intrycket av att de själva har skrivit texten så är den en automatiserad översättning av en arabisk informationstext om asyl som när jag följde bloggens egen metod resulterade i mest rappakalja utan komplett meningsbyggnad där enstaka ord kunde bytas mot synonymer och få en helt annan vinkling på texten. På bloggen skriver de också att de ändrat på ordföljd och vissa ord för att förhöja läsupplevelsen.

Efter att ha kollat av utdrag ur texten med två av våra arabiskspråkiga medlemmar, oberoende från varandra, så är jag övertygad om att PI-bloggen har utnyttjat den internetbaserade översättningens tvetydighet och förändrat den ursprungliga texten för att det ska passa deras ideologiska hemvist.

I texten förvrängs uppmaningar till asylsökande att våga lita på svensk polis för att de inte är som säkerhetstjänsten i länder flyktingen passerat på vägen till en uppmaning att ljuga för att svensk polis är lättlurad. En text om att det är bra att (våga) beskriva förföljelse och trakasserier, då det är grunden för asylbehandlingen, förvanskas till en uppmaning att hitta på lämpliga berättelser.

Det är lätt att glömma att bakom Sverigedemokraternas taffliga folkhemsromantik och drömmar om 50-talet så döljs en rörelse som kommer från den rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt. Då är det tacksamt för oss som står på andra sidan när de väljer att på ett så inkompetent och fult sätt försöka framföra sitt förakt för våra medmänniskor.

Interpellationen går i övrigt ut på att beräkna kostnaden för mottagande av flyktingar vilken enligt kommunalrådets svar inte blir någon kostnad alls för kommunen.

Danska företag publicerade i dagarna ett upprop där de ville få en omsvängning av den politiska debatten i Danmark i mindre främlingsfientlig riktning. Detta för att den kostade dem mycket pengar i förlorad export och svårigheter att rekrytera utländsk spetskompetens så undrar jag om inte Sverigedemokraterna är den stora kostnaden i sammanhanget, både för kommunen och landet.

David Aronsson, Gruppledare KF Vänsterpartiet Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!