Våga ta tag i skolan för alla

Rapporter om elevers skolresultat är dystra. I årets ranking av Sveriges skolkommuner kommer Eskilstuna på tredje plats – från slutet.

18 april 2011 09:39

Det är de svagaste eleverna som tappar mest och Eskilstuna kommun är så långt ifrån en likvärdig och kunskapshöjande utbildning man kan komma.

När nu nya reformer är på gång borde våra styrande kommunpolitiker i stället för att reta upp sig på och bokstavligt tolka ord och uttryck som skolministern använder för att föra fram sitt budskap aktivt börja fundera på hur man på bästa sätt använder sig av dessa reformer för att utveckla skolan.

Varför är de som har makten att styra skolan i Eskilstuna så rädda för ordet katederundervisning, så rädda för ordet auktoritet, så rädda för att ta upp och diskutera en förändring av skolan om diskussionen ska handla om ordning, reda och struktur?

I dag är IV-programmet ett av gymnasieskolans största. Eleverna som går på IV har gått i den kommunala grundskolan som skickat sina lärare på obskyra kurser för att lära sig den ena jippopedagogiken efter den andra.

Våra elever har aldrig upplevt den skola skolminister Björklund nu förespråkar. De har aldrig sett en kateder, många vet knappt vad ordet betyder. De har aldrig mött lärare som haft tiden, tiden att förklara vad kunskap är och innebär, inte haft tiden att samtala, väcka intresse, skapa relationer och motivation.

Studier och forskningsrapporter visar att ju mer tid lärarna ägnar sig åt eleverna desto bättre blir studieresultaten. Finland har visat sig ligga i topp i skolresultaten med en hög, jämn nivå och få svaga elever. Det finns många skäl till att Finland lyckats, till exempel stor fokus på läsning från tidig ålder, konkreta mål i skolan, lärarna vet sitt värde och fokuserar på ämnet. Lärarna tar plats i klassrummet!

Våra elever upplever en skola som vänt dem ryggen. Kommunen har aldrig visat något intresse och när resurserna börjat tryta har eleverna slängts ut för att söka sin egen kunskap under förespegling att det är den nya tidens pedagogik, lära sig ta ansvar för sitt eget lärande. Det är elever som utsatts för pedagogiska experiment av sällan skådat slag Det är elever som inte tror sig klara någonting, vars självförtroende och självkänsla försvann i den skola som skulle vara för alla. Det är elever som har så stora kunskapsluckor att många behöver tre år på gymnasiets IV-program för att förhoppningsvis hinna läsa in något eller några av grundskolans kärnämnen, svenska, matte eller engelska. Många behöver tre år bara för att få tillbaka tron på sig själva. Tre år!

I vår kommun har utbildning aldrig stått högt i kurs. Våra politiker har ända sedan kommunaliseringen resignerat i sin styrning både i engagemang och resurser. Det finns inget intresse för goda arbetsvillkor för lärare och sätta kunskapen i centrum.

De lärare som vågat höja rösten och opponera sig mot ytterligare försämringar har av skolledningar betraktats som ovederhäftiga och besvärliga bakåtsträvare och inte ska räkna med något extra i lönekuvertet.

Det är dags för våra styrande kommunpolitiker att ta sitt ansvar. Våga diskutera skolan med barnens bästa för ögonen, våga diskutera ord och tankar som i era ögon inte anses politiskt korrekta och våga diskutera med de professionella lärarna.

Marie Liedholm
Lärare på gymnasieskolans IV-program och 25 år i yrket på grundskolan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!