Alliansen vill investera i Eskilstunas mjuka värden

Alliansen vill investera i Eskilstunas framtid. Framtiden är våra barn och ungdomar. Genom att höja skolpengen och ställa höga krav på skolan vill vi ge dem bästa möjliga start i livet. Men det räcker inte. De socialt utsatta måste ges bättre möjlighet till egen försörjning. Därför föreslår vi att Eskilstuna kommun i samband med att vi stänger böckerna för 2010 avsätter 25 miljoner kronor till en framtidsfond som ska användas till förebyggande socialt arbete.

20 april 2011 21:17

De problem som finns i Eskilstuna är väl kända. Allt för få Eskilstunabor går till jobbet varje morgon och allt för många är beroende av socialbidrag för att klara sin försörjning. Det leder till utanförskap, mänskligt lidande och stora kostnader för kommunen. Den socialdemokratiska majoriteten ägnar sig åt att lappa och laga. Den utvecklingen måste brytas.

Alliansen vill förändra synen på socialpolitik i grunden. Bidragslinjen måste skrotas och det förebyggande arbetet komma i första rummet. Därför påbörjar vi nu förändringen mot att se förebyggande arbete som en investering. En investering som ger avkastning i form av minskade kostnader för akuta åtgärder.

Detta nytänkande kräver startkapital. Genom att kommunens medarbetare varit strävsamma och hållit budget samt att regeringen gett extra anslag till kommunerna har Eskilstuna gjort ett historiskt starkt resultat för 2010. Det är en möjlighet vi vill utnyttja för att sätta av 25 miljoner av resultatet till en framtidsfond. Framtidsfonden står för startkapitalet till våra sociala investeringar.

Alliansen anser att vi genom tidiga insatser i form av exempelvis yrkesutbildning skulle kunna spara pengar på minskade socialbidrag under flera år framåt. Det är så framtidsfonden är tänkt att fungera. Den som vill använda medel ur fonden måste visa att det leder till lägre kostnader i framtiden. Besparingen används till att betala tillbaka till framtidsfonden och på så vis bygga upp mer kapital till nya sociala investeringar.

Så långt det är möjligt vill vi i Alliansen att den som kan göra förebyggande insatser, oavsett om denne är en offentlig, ideell eller privat aktör, ska kunna få del av fondens pengar. Vi anser också att det är viktigt med krav på konkreta resultat och att principen ”betala för framgång” ska gälla.

Alliansen strävar efter att varje enskild människa i Eskilstuna ska kunna leva ett fritt och självständigt liv och försörja sig själv. Den som behöver en hjälpande hand på vägen ska känna sig trygg i att kunna få det utan förmynderi och överdrivet omhändertagande.

Genom att inrätta en framtidsfond för sociala investeringar gör vi på allvar upp med bidragslinjen. Framtiden kräver mer än arenor och asfalt – Eskilstuna behöver investeringar i mjuka värden.

Niklas Frykman (FP)

Kjell-Erik Israelsson (M)

Maria Mauritzon (C)

Lotta Jonsson (KD)


Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa