Fientlig linje ovärdig KD

Öppet brev till KD i Strängnäs.

30 maj 2011 06:45

En skarp men ändå hövlig debatt är en viktig förutsättning för att fånga upp folkviljan och utveckla demokratin. I Strängnäs råder förvirrande uppfattningar vad gäller KD:s representation. Såvitt jag kommer ihåg har Mats Werners mandat övertagits av Katarina St Cyr. Är Werner ändå fortfarande språkrör för KD eller uttalar han sig numera som privatperson?

KD representerar en humanistisk grundsyn och värnar om familjen. Ordföranden Göran Hägglund har uttalat att det är viktigt att inte i onödan skapa ett detaljreglerat samhälle som berövar den enskilda människan möjligheten att påverka sitt eget liv. Desto mera förvånad blir jag över hur Mats Werner länge drivit en fientlig linje mot torghandlaren Nedzad Jazic stick i stäv med Göran Hägglunds mål.

I debatten har från Werner i hans blogg figurerat främlingsfientliga inslag. Han har där påstått att torghandlaren mutat kunder med morötter för att skriva på uppropet till stöd för honom. Med ett foto som bevis påstod Werner också att en skiva som skyddade ett hjul på torgvagnen var menad att dölja att denna var hjulförsedd och därmed skulle strida mot kommunens regler. Torgvagnen kallas föraktfullt plåtschabrak. Så skapas och sprids myter och konflikter och känns igen av den som inte är stuprörsseende.

Att efter offentligt uttalade beskyllningar som politiker delta i ett beslut som berör Jazic kan vara jäv. Om så är fallet blir fullmäktigebeslutet ogiltigt och måste göras om. Det kanske inte finns något beslut att bråka om.

Att sprida myter om en namngiven invandrare underbygger den främlingsfientlighet som redan finns i trakten. Jag hade konkreta yrkeserfarenheter härifrån av detta och försökte därför nyligen i debattinlägg önska torghandlaren välkommen tillbaka och tacka den politiska majoritet som funnit en humanistisk lösning som går väl i linje med Göran Hägglunds mål.

Som reaktion på detta har influtit två koleriska blogginlägg från Mats Werner. I en oförskämd kommandoton ifrågasätts att frågan tas upp i debatt. De argument som framförs är att fullmäktige beslutat i frågan ett antal gånger. Tusentals namnunderskrifter till stöd för torghandlaren viftas bort. Fullmäktiges beslut framställs som Mose Stentavlor.

I flera år utbildade jag skolledare i olika delar av landet i utveckling av politiskt styrda organisationer. Vi brukade demonstrera vilka metoder och vilken avsevärd tid som fordras för att åstadkomma samstämmiga beslut. Framför allt fordras tryggt diskussionsklimat. Jag har på goda grunder större tvivel än Werner när det gäller det verkliga folkstödet för torghandlarstadga. Vem behöver den och varför? Det finns beröringspunkter med Grönköpings Veckoblad.

Såvitt jag förstår är Werner stoppad som debattör i Strengnäs Tidning på grund av sina påhopp. Själv är jag inte så lättskrämd efter att ha varit nära att dö i hjärtsjukdom flera gånger. Tomma tunnor bullrar mest.

Folkvalda har privat uttryckt att de fruktat Mats Werners sätt att förödmjuka meningsmotståndare och därför avstått att protestera. I så måtto är hans bloggar belysande. Att få fullmäktige och nämnder att fungera som trygga demokratiska församlingar borde ha högre prioritet än prestigegrundade beslut om torghandel. Det är dessutom en fundamental förutsättning för reell demokrati.

Frågor: Företräder Werner KD eller sig själv i denna fråga? Vilken är KD:s syn? Stöder KD personangrepp i enlighet med Werners nämnda bloggar?

Karl-Yngve Åkerström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa