C ska vara partiet som vågar

I september utser Centerpartiet sin nya partiledare. I detta viktiga val har jag bett om medlemmarnas förtroende och jag vill inför det vara tydlig med vad jag vill uträtta och hur det ska verkställas.

8 augusti 2011 06:01

På min Hattresa runt om i landet är jag i dag i Sörmland för att i Eskilstuna möta centerpartister som är nyfikna och som vill diskutera partiets framtid med mig.

Mitt mål är att vi ska bli ett modernt allmänborgerligt parti som påverkar lika mycket som på Thorbjörn Fälldins tid. Vägen dit innehåller utmaningar men kan nås om vi bygger vidare på det som är vår starka grund: att värna en hållbar tillväxt i hela landet, att slå vakt om ställningen som Sveriges första miljöparti och att vi alltid stått upp för den enskilde gentemot överheter.

En varm och grön socialliberalism, som når ut med sin vision om skolan, arbetsmarknaden, välfärden och den ekonomiska politiken kan långsiktigt bli en stark och angelägen kraft i svensk politik. Vi ska lyfta fram våra värderingar som Sverige behöver mer av – eget ansvar, självbestämmande, företagsamhet, miljöhänsyn och ett starkare civilsamhälle.

En tydlig ideologisk ryggrad och framgångsrik opinionsbildning ska förenas med en stark förmåga att få saker uträttade.

Vi är och ska vara ett parti som tydligt bär upp regeringsmakten. Men vi måste klara av att förtydliga Centerpartiet i Alliansen, och tydligt bli den förnyande kraften i samarbetet. Vi ska vara de som vågar se även obekväma sanningar i vitögat, som vågar ompröva och förmår formulera de framtidsvisioner som många väljare längtar efter.

Jag vill att Centerpartiet ska bli ett modernt Fria tankars hem som samlar alla som vill förnya Sverige i några centrala avseenden:

• Ett hem för dem som längtar efter ett samhälle och en välfärd som ger mer makt och ansvar åt den enskilde där kraften i ett starkt civilt samhälle ses och tas till vara men där det samtidigt finns en hand till stöd den dag orken tryter.

• Ett hem för dem som vill se en näringspolitik som premierar de företagsamma, som vill bidra och skapa jobb åt sig själva och andra. En näringspolitik som sänker skatten mest och förenklar reglerna mest för dem som driver mindre företag.

• Ett hem för dem som vill se en stark rättviseprofil vid fördelningen av gemensamma resurser. Där vi sänker skatten mest för den som har lägst inkomst och höjer pensionen mest för den som har lägst pension.

• Ett hem för dem som anser att hela Sverige ska tas till vara och få växa – från landsbygden till storstaden och som vill att staten ska vara stark i att garantera bra grundläggande tillväxtvillkor i hela landet.

• Ett hem för dem som längtar efter en skola som ger alla elever fullständiga kunskaper, som ser hela barnet och rustar det för framtidens arbetsmarknad. Med mindre av katederdisciplin och mer av moderna lärverktyg, tidiga uppföljningar och både ramar och kramar.

• Ett hem för dem som vill ha en tydlig socialliberal miljöpolitik byggd på sunda ekonomiska styrmedel. Där det kostar att smutsa ner och förbruka ändliga resurser, och lönar sig att leva miljövänligt.

• Ett hem för dem som vill se en migrations- och integrationspolitik som välkomnar alla som vill komma hit och utveckla Sverige och göra det till ett nybyggarland.

Nu väntar ett lagarbete där hela partiets potential måste tas till vara. Där medlemmar i både land och stad får hjälpa till med att på nytt göra Centerpartiet till Sveriges mest angelägna allmänborgerliga parti.

Anna-Karin Hatt

IT- och regionminister, partiledarkandidat i Centerpartiet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!