Anna-Karin Hatt kan förnya

Ett parti som gör anspråk på att växa och leda samhällsutvecklingen måste ha förankring bland partiets mittenväljare. En partiledare ska både förnya och hålla samman. Anna-Karin Hatt har bäst möjligheter att lyckas med den uppgiften.

29 augusti 2011 06:22

Centerpartiet är det enda partiet vid sidan av (S) och (M) som har och har haft möjligheten att leda Sverige med en statsministerpost. Under 1950- och 60-talen växte partiet och i början av 70-talet röstade var fjärde väljare på Centerpartiet.

I valet 1976 bröt Centerpartiet trenden av långvarig socialdemokratiskt styre genom ett rekordval där Thorbjörn Fälldin blev statsminister. Utvecklingen var möjlig därför att partiet medvetet valde att bredda sig. Småföretagare, studenter och kvinnor i offentlig sektor sökte sig till partiet. En liknande breddning måste ske igen.

Centerpartiet har suttit i regering under hela mandatperioden 2006–2010 och dessutom fått förnyat förtroende i valet 2010. Ett stort antal centerpartister har inom ett par år åtta års regeringserfarenhet och ökad förmåga att leda landet.

Det är viktigt att hålla i det ledarskap som regeringsinnehav kräver samtidigt som en breddning av partiet sker. Avvägningen är svår. Många centerväljare är tveksamma till att regera eftersom det inte ger omedelbar opinionsframgång. Samtidigt är regeringsansvar avgörande för trovärdigheten.

Många väljare uttalar att de inte känner igen Centerpartiet. Det är en stor utmaning för den person som ska leda partiet att både hålla i regeringsmakten och genomföra en förnyelse inom till exempel välfärdspolitiken.

Ett parti som vill växa och få ökat inflytande ska bygga utvecklingen på mittenväljare som tål stötar från både höger och vänster. De ivrigaste förnyarna kan aldrig leda ett parti utan att ge avkall på sin ivrighet. De mest traditionella väljarna kan bara acceptera en förnyelse om det sker genom ett moget ledarskap. En partiledare måste både förnya och hålla samman.

Vi är många som varit aktiva i Centerpartiets Ungdomsförbund under 1980- och 90-talen. Vi är övertygade om att Anna-Karin Hatt är den person som bäst kan axla de uppgifter som krävs av partiets ledare.

Hon har hållit i taktpinnen i partiets ledning de senaste åren. Det är i hög grad hennes förtjänst att partiet tagit och tar ett regeringsansvar och hon är en av ingenjörerna bakom den kursändring som partiet gjort under Maud Olofsson. Ibland används det som ett argument emot Anna-Karin. Vi hävdar att den bakgrunden är förutsättningen för att kunna ta partiet mot nya höjder.

Vi som var aktiva i ungdomförbundet på 80- och 90-talen drev aktivt på utvecklingen för mer ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Vi förordade ökade inslag av entreprenörskap och förnyelse av välfärden. Vi vill gärna att Anna-Karin Hatt får möjlighet att fullfölja den politiken och hoppas därför att hon blir vald till partiordförande på centerstämman i Åre i september.

Kristina Jonäng
ordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund 1993–96

Malin Svensson
ordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund 1999–02

Marie Wilen
vice ordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund 1988–91

Mathias Strand
vice ordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund 1989–92

Sofia Larsen
vice ordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund 1995–98

Claes Västerteg
vice ordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund 1999–2000

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!