En cynisk inställning om skolan

Politiken i Strängnäs har den senaste tiden glädjande nog präglats av en öppen och konstruktiv dialog mellan politiker (till exempel samsyn i kommunstyrelsen på att utöka antalet kommunala sommarjobb) men även mellan politiker och medborgare (till exempel arbetet med detaljplanen för Visholmen).

2 september 2011 06:15

När det nu i frågan om skolans omorganisation bedrivs en bra oppositionspolitik som består av saklig kritik och egna konstruktiva motförslag så kallas det av Fredrik Lundgren (FP) för oansvarigt och ett medialt utspel. Det är ingenting annat än en cynisk inställning som förkastar vikten av ett konstruktivt politiskt arbete och en bra medborgardialog.

Det är sant att vi lever i en föränderlig värld. Men förändring behöver inte tillämpas på allt, i synnerhet inte skolan. Framgång i alla organisationer präglas oftare av långsiktighet, stabilitet och tydliga mål än av förändringar.

De senaste undersökningarna visar att avgångsbetygen har sjunkit för årskurs nio i Strängnäs kommunala skolor medan de stigit för friskolorna. Detta vågar vi påstå är en direkt följd av den tidigare flyttkarusellen i och mellan de kommunala skolorna, en arbetsro och stabilitet i friskolorna och ett exempel på att förändring inte kanske alltid är bra.

Ett ytterligare problem är att det i dag verkar saknas en helhetssyn mot övrig samhällsplanering. Till exempel har området runt Vallbyvägen skövlats för bostadsbyggande. I sin tidiga tanke en bra idé med en god helhetssyn eftersom det fanns ett par förskolor alldeles runt knuten och en lågstadieskola ett par hundra meter bort.

Nu är en förskola nedlagd och en lågstadieskola är ersatt med en busshållplats. Vilka lockas nu hit? Att döma av antalet sålda tomter inte speciellt många.

Vi är väl medvetna om att Strängnäs sitter med för mycket lokaler. Men det måste finnas andra sätt att lösa det än att ständigt låta barnen få ta konsekvenserna av dålig politik. Om nu förslaget som ligger är det bästa (och enda) som finns nu, varför inte ta till sig och utvärdera andra förslag?

Det är dags att Fredrik Lundgren lever upp till det han sa när han tillträdde. Nämligen att skolan ska betraktas på ett näst intill heligt sätt, elevernas kunskapsutveckling ska stå i centrum samt att skolan ska ses som en konkurrensfördel för familjer som funderar på att flytta hit.

Strängnäspartiet stödjer därför att det liggande motförslaget från (M) med stöd av övriga oppositionen också utreds och ställs mot det befintliga. Ett bra och konstruktivt politiskt arbete samt en bra medborgardialog måste vara värt mer än en trolig Pyrrhusseger för majoriteten.

Jan Eriksson
Gruppledare Strängnäspartiet

Niklas Strömberg
Ledamot BUN Strängnäspartiet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa