Politiker ignorerar föräldrar

Vi blev förvånade och besvikna när vi inte fick tillfälle att göra våra röster hörda under senaste mötet i Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Strängnäs. (Jo, tillfälle hade vi i förstås … i knappt 5 sekunder innan klubban slogs i bordet).

2 september 2011 06:17

Ordföranden Fredrik Lundgren pekade på strikta ”mötesregler” och hänvisade till det möte som ska hållas den 5 september.

Vi var ännu fler som ”gick på” att vi faktiskt skulle få ett tillfälle att i demokratisk anda få ge uttryck för våra åsikter i BUN-representanters närvaro.

Nu när inbjudan har kommit (till de flesta i alla fall, jag tillhör en av flera som inte har fått någon) Så ser vi att medlemmarna i BUN inte finns representerade alls. Laguppställningen för mötet är uppenbart satt med tanke på att information ska ges – inte tas emot.

Jag kan tala för den stora majoriteten av föräldrar som var närvarande under mötet att vi kände att ordföranden för BUN uppenbarligen redan har beslutat i frågan och inte visar någon empati för andra lösningar eller för att främja en vettig dialog i denna fråga. Och att det var otroligt tyst från en sida av bordet.

Är det så att halva nämnden är så övertygad om att det liggande förslaget är det enda som kan fungera eller är det enbart partipiskan som gör att ni inte vågar yttra era egna åsikter om vad ni anser är bäst för barnen? Eller är det så illa att hela BUN är övertygade, och att ordförande Fredrik har rätt när han påstår att de motargument och andra förslag enbart är ”mediala utspel”. Det står mer än 600 föräldrar utanför dörren och tro oss – vi är inte här för någon tv-auditation.

Vi är däremot en snabbt växande skara föräldrar och pedagoger som vill vara delaktiga i våra barns framtid och att ges tillfälle att komma med alternativa åsikter och lösningar. Vi önskar även att få till en dialog mellan invånare och beslutsfattare i kommunen som kan ge resultat även på längre sikt.

Vi önskar inte att ha det som vi upplever det nu en monolog med en powerpoint-presentation som berättar för oss föräldrar vad den så kallade grundliga utredningen anser är bäst för våra barn. Detta är inte ett hållbart alternativ för Strängnäs kommuns framtid som en barnvänlig idyll.

Vi anser att det är av största vikt att ni som förväntas fatta beslut i frågan tar er tid att vara med under mötet den 5 september.

Mats Persson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa