Demokrati saknas i Strängnäs

Hör upp politiker och tjänstemän i Strängnäs kommun som inte har uppmärksammat att ert förslag angående omorganisationen i skolan fått människor att reagera.

3 september 2011 06:08

Varför har 561 personer engagerat sig i en Facebookgrupp? Varför har 474 personer skrivit på en namninsamling? Varför var det cirka 50 personer på möte med Barn- och utbildningsnämnden (BUN) den 23 augusti?

En fråga till, är man då inte engagerad som förälder?

Varför har föräldrarna inte reagerat tidigare?

När det görs en omorganisation av den här storleken är det av största vikt att demokratin fungerar, görs det med så kort varsel som det gjorts så hinner inte människor reagera.

I maj 2011 kom förslaget upp i BUN lagom till sommarlovet. Som alla vet är det en hektisk tid för de flesta med olika aktiviteter inför den efterlängtade ledigheten från både arbete och skola.

Förslag till nämnden i maj, möte i juni, sommaruppehåll i juli, möte 23 augusti där ett 50 tal föräldrar deltog med anledning av den omorganisation som man fått reda på i sista minuten.

Det torde vara den största anledningen till att tjänstemän och politiker inte uppmärksammat att det fanns föräldrar som inte stöttade förslaget. När nu detta kommit fram så finns enligt min mening inget annat att göra än att dra tillbaka beslutet som man är på väg att ta. Sker inte det måste kompetensen hos dessa tjänstemän och politiker ifrågasättas.

Har man lyssnat på ledamöter och ersättare i nämnden? Hos fritidspolitiker finns ett engagemang för samhällsfrågor. Därför är det av största vikt att man kan lita på tjänstemännens utredningar och förslag. Att på grund av okunskap bli överkörd och fatta beslut som man egentligen inte kan stå för kan bli ödesdigert för både politiker och de människor som det berör. Som jag förstått av det här beslutet har det tagits över huvudet på de flesta av de berörda. Viktigt är att det finns lyhördhet och tillit mellan deltagarna i nämnden, med andra ord högt i tak, så att alla får komma till tals i viktiga frågor.

Samma dåliga beslut som när det gällde Långbergsskolan. Det är inte konstigt att det finns ett politikerförakt när politiker föraktar medborgarna och tror sig veta vad som är bäst för deras barn.

Har alltför många gånger hört “människor gnäller till att börja med vid förändringar men det går snart över”.

Att förslaget är förkastligt är det många som tycker. Ska man göra förändringar för barns bästa är det viktigt att det finns en stadig grund att stå på.

En skola som har fått så mycket kritik från skolinspektionen har inte en stadig grund även om man arbetar åt rätt håll. En skola som ska ha övervakningskameror i korridorerna, vad ger det för signaler? Att flytta barn från 10 års ålder från en trygg skola till en skola med kameraövervakning är det “för barnens bästa” citat av de ansvariga i BUN?

Gunilla Molander

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa