Skolförslag med många brister

Vilket möte! Stämningen gick nästan att ta på i Paulinska skolans aula.

9 september 2011 06:16

Det var många upprivna reaktioner på mötet om förslaget till den nya skolorganisationen i Strängnäs i måndags. Vissa grät, andra skrek och någon provade den humoristiska vägen för att få fram sin åsikt.

Förslaget har så många brister att det vore otänkbart att det röstas igenom på kommande möte. Kritiken mot motförslagen lät inte vänta på sig och bland annat de negativa ekonomiska konsekvenserna belystes. Det presenterades inte en enda siffra på vad förslaget kommer att kosta kommunens invånare. Det skulle det räknas på sades det. Nämnas bör att inblandade skolor står inför en väsentlig “lokalanpassning” om förslaget mot all förmodan skulle röstas igenom.

Men vad är viktigast i den här frågan? Barnens trygghet! Det kan inte uttryckas tydligt nog.

På mötet framkom att på grund av incidenter mellan yngre och äldre elever har yngre elever från Vasa ombetts att inte vistas vid det stråk där de äldre eleverna från Paulinska passerar till och från matsalen.Förslaget menar att dessa elever inte bara ska dela skolgård ett par minuter om dagen, utan hela skolan – varje dag.

På Paulinska finns det mycket att önska. Det är bra att rusta skolan för eleverna. De kan till exempel behöva en ny samlingspunkt och ett nytt kafé. Men ett kafé är det sista en 10-åring behöver. Jag tror inte i min vildaste fantasi att en 16-åring och en 10-åring sitter och pratar över en kaffe och macka.

Någon tyckte att sex års skillnad inte är så mycket, men det är skillnad på ålder och ålder. För en 50+ är plus minus sex år jämngammalt. Men detta handlar om 10 år och 16 år, för 10-åringens del mer är halva livet.

Enligt uppgifter från mötet besöker dessutom polisen Paulinska då brotten som begåtts där är lagbrott. Är det en miljö för en 10-åring?

Det här berör inte ett fåtal utan flera hundra elever. Försök sätta er in i trafikbilden en morgon vid Paulinska när 10-åringar ska ta sig till skolan, de har inte rätt till skolskjuts. Om de dessutom har föräldrar som har ett yrke som startar före skolan har de barnen ingenstans att uppehålla sig för morgonfritids fanns inte ens med i förslaget.

Vad gäller utomhusaktiviteter på Paulinska så är lekparken ett trevligt inslag, men bollplanen? Den är i dag cykelparkering och var ska infarts-/utfartsled anläggas?

Idrott utomhus? Menar ni att den lilla ytan mellan Paulinska och Vasa ska räcka till för exempelvis friidrott? För tanken är väl inte att dessa 10-åringar ska ut i trafiken igen för att på egen hand ta sig fram och tillbaka till Vasavallen?

Det är mycket negativt som har belysts här och jag är ledsen men jag ser verkligen inga positiva aspekter i detta mer än att det möjligen passar kommunens plånbok. Jag vill citera inlägget från Medborgare i Strängnäs kommun den 6/9: “Höj skatten och se till att våra barn och ungdomar får det de behöver”.

Att våra politiker och tjänstemän har mage att be om lite anständighet i ton och frågor får mig att reagera oerhört starkt. Förstår ni vad som håller på att hända?

Jag hoppas verkligen att beslutet inte redan är fattat. Jag vill uppmana er, politiker och tjänstemän, å det bestämdaste – för en dialog med oppositionen och föräldrarepresentanter.

Börja om, gör om – gör rätt! För barnens skull ...

Nichlas Berger

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa