Medborgardialogens vara eller inte vara

12 september 2011 06:02

När man läser de artiklar som under de senaste dagarna har publicerats med bland annat Jens Perssons ridhus, och ombyggnation av aulan på Paulinska skolan till plenisal, så finner man uttalanden som till exempel Terese Askerstedt (MP): ”Man kan inte dra igång en sådan här process utan att veta att folk är positivt inställda. Det är inte gratis.”

Angående plenisalen kommenterar Jens Persson (C) deras beslut med ”Konsertsalen är väldigt lite utnyttjad. Samtidigt ser vi att den skulle fungera utmärkt för att utveckla politiken och medborgardialogen i”.

Jag ställer mig väldigt positiv till att i vissa fall så kan man grunda sina beslut utifrån brukare/ medborgardialoger.

Men när det gäller våra barn är det helt andra spelregler som verkar ha företräde för tjänstemän och politiker i kommunen. Helt plötsligt är inställningen till medborgardialog helt borta och man låter med sitt tysta medgivande BUN montera ner våra kommunala förskolor och grundskolor helt på eget bevåg. Eller rättare sagt delar av BUN, vi får snart se vilka av deras medlemmar/partier som står för demokrati och dialog när de röstar i frågan.

Jag vill även passa på att framföra en ursäkt till de barn som känner sig påhoppade av alla insändare och kommentarer som har florerat den senaste tiden. Vi är väl medvetna om att alla barn på skolan inte är huliganer som springer runt och slår ner personal och elever. Vi anser att det finns problem som vi vill se lösta innan något sker med tanke på att man i denna kommun allt för lätt låter saker skjutas på framtiden.

Det har även tagit för mycket fokus från den egentliga frågan och det är att vi vill använda de närskolor vi har som Finningeskolan.

Jag har tagit mig tid att gå ner till Paulinska skolan för att bilda mig en uppfattning.

OBS! Detta är riktat till de vuxna som har ansvar i någon form för våra skolor och den miljö som våra barn vistas i. Hur kan man låta det gå så långt som det har gjort på några ställen? Korridorer runt elevsalarna är fräscha och iordninggjorda men på de värsta ställena blev jag riktigt illa berörd. (Nu menar jag området runt gymnastiksalen och ämnesrum.)

Hur dyrt kan det vara med färg? Jag tror att även eleverna skulle tycka det var roligt att hjälpa till om de bara får.

Vi föreslår att beslutet läggs på is under en tid och att man tillsätter föräldragrupper, lärarrepresentanter från alla skolor som kan samla upp och framföra våra åsikter i detta. Vi vill även se en mycket mer detaljerad plan med information om hur mycket de olika förslagen kommer att kosta (ställda mot varandra). Hur det ska utföras, när och vem som är ansvarig. Och framför allt en betydligt större dialog och öppenhet för alternativ.
Mats Persson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa