M inledde felprioriteringarna

16 september 2011 06:02

Felprioriteringar har historiskt under moderatledda majoriteter alltid drabbat skolan och omsorgen i Strängnäs kommun.

I onsdagens tidning (14/9) påstår Maria von Beetzen (M) att nuvarande majoritet inte sköter ekonomin i kommunen och att moderaterna skulle göra det mycket bättre med sitt kompetenta lag.

Jag är inte förtjust i att dra upp vad som hänt bakåt i tiden utan vill tänka framåt men nu går det inte att undvika att göra det, tyvärr.

Först till ekonomin vad gäller lokal kostnad kontra personaltäthet.

Med start 2003 började den moderatstyrda alliansen att genomföra fastighetsaffären med Vasallen som äger gamla P10 och Culmen som köpte och äger gamla Thomasgymnasiet. Tack vare dessa två utomordentligt dåliga affärer vilka påbörjades under mandatperioden och avslutades våren 2008 har nuvarande majoritet varit tvungen att städa i ekonomin efter detta kompetenta moderata lag.

Vi höjde skatten med 90 öre inför 2009 och hela 90-öringen gick åt till att täcka upp dessa fastighetsaffärer. Vi hade hellre velat lägga dessa pengar på kompetenshöjning och en höjning av personaltätheten inom skola och omsorg. Sedan mitten av 90-talet fram till 2008 har inte Moderaterna gjort en tillstymmelse till att höja personaltätheten inom skolan eller äldreomsorgen.

Inom äldreomsorgen har personaltätheten sänkts hela tiden till nuvarande nivå. Dagens majoritet hade för avsikt att höja personaltätheten 2008 men då satte den ekonomiska krisen stopp för det.

När det gäller politiker, deras tid och arvode måste jag en gång för alla säga att antalet kommunalråd inte är fyra utan 250 procent vilket innebär 2,5 tjänster varav Maria von Beetzen har 80 procent som oppositionsråd. Dessa tjänster bekostas av kommunstyrelsen, 170 procent som fördelas enligt följande:

Jens Persson 80 (Kommunstyrelsens ordförande), Fredrik Lundgren 20, Terese Askerstedt 40, Tord Tjernström 30.

Utöver kommunalrådtiden är Fredrik Lundgren ordförande för Barn- och utbildningsnämnden, 60 procent, Terese Askerstedt ordförande för nämnden för ett hållbart samhälle, 40, och undertecknad är ordförande för socialnämnden 50. De procenten bekostas av respektive nämnd och inte av kommunstyrelsen.

Alltså 1,7 tjänster som kommunalråd är det i dag, inget mer + 0,8 som oppositionsråd (det är Maria von Beetzen).

Om vi ska vara riktigt ärliga så är det inte bara dåliga fastighetsaffärer Moderaterna är bra på att genomföra. De är dessutom bra på att hålla ner skatter till priset av att både den ekonomiska skulden samt underhållsskulden har vuxit till orimlighetens gränser.

Om det är att ta ansvar för ett samhälle så tycker jag också att folk ska rösta på er 2014. Kasta inte sten när ni sitter i glashus.

Tord Tjernström (S)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!