Populistisk opposition i Strängnäs

16 september 2011 06:07

I Strängnäs kommun där den nuvarande majoriteten består av socialdemokrater, Centern, Folkpartiet och Miljöpartiet finns det i dag en stor enighet om att partierna ska ta ansvar för att styra kommunen för medborgarens bästa. I en allians av många partier gäller det att kompromissa och ge avkall på egna hjärtefrågor för att inte splittras i oenighet vilket i sin tur kan skapa kaos och elände i beslutsprocessen. Allt motverkas inom majoriteten i dag med dialog och samsyn.

Borgerliga allianser som styrt Strängnäs kommun har i tidigare majoriteter krackelerat på grund av att småpartier som ingått i majoriteten krävt mer än vad deras väljarmandat gett dem. Interna stridigheter har varit utmärkande för otydlig politik som undergrävt kommunens finanser som den nuvarande majoriteten håller på att återställa i en omvärld som påverkar kommunens finanser negativt mer tydligt än någonsin.

Politik är att ta ansvar vilket tydligt kan skådas i motsats inom oppositionen i Strängnäs och då främst inom Moderaterna som i dag under ledning utav Maria von Beetzen mer visar på populism än verklig realpolitik.

När vi socialdemokrater fanns i opposition vilket vi var under lång tid i det så kallade borgerliga Strängnäs tog vi ansvar inom oppositionen där vi la tydliga förslag om konsekvenser för vad vi stod för och vad vi ville förändra. Ofta kom vi överens med borgerligheten där vi röstade för förslag som tog kommunen framåt och inte bakåt. Vi vågade även dagtinga med vår ideologi då vi såg att i första hand ta ansvar när vi inte såg någon annan väg att göra det bästa för kommunen.

Oppositionspolitiken i Strängnäs i dag med Moderaterna som främsta parti tillsammans med övriga småpartier ställer ofta förslag i politiken där de mer ser till sin egen förträfflighet än till politiken som helhet. Oavsett vad den nuvarande majoriteten kommer med för förslag förkastas detta samtidigt som man i media populistiskt ställer sig bakom missnöjesyttringar från medborgarna då obekväma beslut går dem emot.

Skolfrågan visar på konfrontationspolitik mer än att se till kommunens bästa. Tydligt visar Moderaterna hur man populistiskt driver frågan om Åkers Folkets Hus. Maria von Beetzen säger sig vilja sitta i en bruksmiljö där socialismens högborg finns i kommunen samtidigt som de motarbetar allt vad socialism heter.

Genomskinlig är retoriken samtidigt som man även hävdar att de är ett arbetarparti som de flesta genomskådat då de tagit ifrån arbetaren det mesta av trygghet de haft under lång tid tillsammans med den borgerliga allians som nu styr landet Sverige.

När det gäller skolfrågan är det samma tendens. Skolförslaget som ligger om förändring drabbar några få högljudda som inte vill se några försämringar som de själva utgår från. Här står Moderaterna högljutt tillsammans med den övriga oppositionen och betygar missnöjesyttringar som ytterst handlar om kommunens ekonomi där några konservativt inte vill se förändringar för egen del.

Att sitta i en majoritet innebär ansvar vilket även de som sitter i opposition borde ha. Oppositionspolitik som bedrivs med populistiska förtecken inger inget förtroende.

I Strängnäs använder sig Moderaterna tillsammans med den övriga oppositionen av populism för att nå makten i kommunen. Förhoppningsvis har väljaren genomskåda detta då valdagen kommer.

Politik är inte populism. Politik är viljan i att förändra för allas bästa i kommunen. Inte enbart för några få.

Krister Lumme (S)
Mariefred

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!