Politiker ser inte till barns bästa

Politik är att ta ansvar skriver Krister Lumme (S). Ta då ansvar som politiker och se vad omorganisationen innebär innan du säger att skolförslaget som ligger om förändring drabbar några få högljudda som inte vill se några försämringar som de själva utgår ifrån.

20 september 2011 06:03

Hur menar du när du säger några få högljudda. Hur många är få? Är det vi som skriver insändare till tidningen? Eller är det de 750 barnen som drabbas? Eller de 1 500 föräldrarna? För mig är det inte få.

Försämringar som de själva utgår ifrån. Ja du Krister vi har inte sett några konkreta förbättringar heller för våra barn. Vi har däremot sett försämringar. Vi föräldrar har inte fått svar på våra frågor. En viktig fråga som vi ännu inte har fått svar på är hur mycket pengar kommer omorganisationen att kosta? Blir det pengar kvar till pedagoger?

Politik är inte populism, politik är viljan i att förändra för allas bästa i kommunen, inte enbart för några få. Spännande att läsa att det i dag finns en stor enighet om att partierna ska ta ansvar för att styra kommunen för medborgarens bästa. Hur ska ni få reda på vad det bästa är för medborgarna när ni inte har någon medborgardialog? Eller kallar föräldrars frustration, oro och fasa för missnöjesyttringar från medborgare. Skäms Krister!

På Socialdemokraternas hemsida går det att läsa All makt i samhället måste utgå från de människor som tillsammans bildar samhället. Demokrati handlar om att alla människor ska vara med och bestämma och att makten just ska utgå från människorna. Socialdemokratin strävar efter ett samhälle där människor som medborgare och individer kan påverka både utvecklingen i stort och samhällsarbetet i vardagen. Håller du inte med om det Krister?

Felprioriteringar har historiskt under moderatledda majoriteter alltid drabbat skolan och omsorgen i Strängnäs kommun skriver Tord Tjernström (S) i tidningen den 16/9. Min fråga till dig Tord och till övriga socialdemokrater, särskilt ni i barn- och ungdomsnämnden blir då om ni som sitter i majoritet i dag vill fortsätta att felprioritera skolan? För det gör ni om ni röstar för det liggande förslaget.

Vi medborgare är inte så korkade att vi inte ser igenom valfjäsket och röstraggeri. Jag anser att i skolorganisationsförslaget måste ni politiker upp ett par nivåer i era diskussioner. Det kan inte vara så att ni beskyller varandra i media. Det visar endast att ni alla ser till er egen förträfflighet och inte till medborgarnas bästa och särskilt inte till barnens bästa.

Den här förändringen måste ske för barnens bästa. Att då börja med pajkastning partier emellan är på sandlådenivå. Här måsta vi alla samarbeta, föräldrar, politiker och tjänstemän över partigränserna för att barnen får de bästa förutsättningarna i skolan.

Ni socialdemokrater sitter i majoritet här i kommunen och det enda ni har sagt är att ni står bakom liggande förslag om skolorganisationen. Vad tycker ni egentligen i frågan? Ytterst handlar det om kommunens ekonomi. Vill vi att kommunen enbart ska ta hänsyn till ekonomi? Ska ni inte ta hänsyn till barnens bästa? Ska ni inte ta hänsyn till att förebygga lidande också?

Alla medborgares röster är till salu. I den här kommunen kan man inte rösta ideologiskt, för det kvittar eftersom majoriteten är ett hopplock med olika ideologier som måste kompromissa och ge avkall på hjärtefrågorna.

Min röst får partiet som ser till barnens bästa i skolfrågan nu. Och jag påstår att andra föräldrar säkert kommer att rösta för samma sak.

Maria Mikaloff

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!