Nödvändig omorganisation av skolan

Vi skolpolitiker i Strängnäs har ett uppdrag att värna om alla barn i kommunen. Resurserna måste fördelas så rättvist som möjligt. Därför är vi socialdemokrater övertygade om att en omorganisation i Strängnäs stads skolor är helt nödvändig.

20 september 2011 06:08

Socialdemokraterna i Strängnäs har länge velat satsa på fler lärare i skolan och med kontorets förslag känner vi att vi är på väg i rätt riktning samt att resurserna kommer att användas på ett bättre sätt än till ökade kostnader för lokaler.

En översyn av skolskjutsarna är också nödvändig. Socialdemokraterna vill se över nuvarande regler och utreda vad det skulle innebära att betala skolskjuts till vald skola.

Det bästa vore naturligtvis att vi skulle kunna bygga nya skolor där behov uppstår men tyvärr har vi inte pengar till det och vi skulle dessutom stå med ännu fler tomma lokaler.

Det finns stora behov av renoveringar och modifieringar av lokaler och skolgårdar i de flesta skolorna i kommunen.

Att i förtid bygga en ny skola i till exempel Finninge skulle innebära att övriga skolor inte kan renoveras som tänkt är samt att vi tar resurser från elevernas undervisning.

Kontorets förslag ser vi som det mest genomarbetade och vi är övertygade om att det går att genomföra med bra resultat. Föräldrars oro inför förändringen ska vi ha stor respekt för och därför ser vi att en dialog med alla berörda är en absolut nödvändighet i det fortsatta arbetet.

Vi som parti kommer att jobba för att Paulinska skolgården verkligen får den anpassning och upprustning som den behöver för att utemiljön ska passa de mindre barnen.

Vi tror på att Paulinska skolan kan bli en bra 4–9-skola. Det är extra viktigt att kontoret tillsammans med berörda lärare, föräldrar och elever arbetar fram en planlösning som innebär att mellanstadieeleverna växer in i den nya skolan på bästa möjliga sätt samt att man är överens om en detaljerad tidplan som tillåter nödvändiga modifieringar av lokaler och skolgårdar samtidigt som F–3-eleverna i Finninge och Vasaskolan får plats i sin basskola.

Moderaterna försöker friskriva sig från dagens utformning av Strängnäs skolor.

De är dock minst lika delaktiga i skolkarusellen, till exempel Campusprojektet under ledning av en obefintlig politisk organisation samt tömningen av Karinslund som uppenbarligen hade till främsta syfte att ge plats åt ännu en friskola. Detta är resultat av en moderat politik som dessutom underlät att finansiera nödvändigt underhåll av skolbyggnader och gårdar.

Torbjörn Johansson
Leif Hård
Elin Tjernström
Mari Boman

(S)-politiker i BUN i Strängnäs kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!