Skendemokrati i Strängnäs

Tisdagskvällens beslut om ny organisation för grundskolan i Strängnäs känns inte bara fel utan helt enkelt dåraktigt.

24 september 2011 06:30

Dammet har knappt lagt sig efter beslutet om Långbergsskolan nedläggning. Den styrande majoritetens odemokratiska metoder och beslut rimmar illa med varumärket Dynamisk idyll.

En flytt av elever mellan skolor påverkar väldigt många familjers vardagsliv. För oss är det viktigt att verkligen ha bra underlag innan beslut fattas och i synnerhet när det är små barn som berörs av besluten. Frågorna är och har varit många och svaren har varit alldeles för få. I beslutsunderlaget saknades både ekonomiska kalkyler och barnkonsekvensanalys. Hur är det möjligt att fatta beslut då?

Vi har hela tiden frågat efter underlag men förgäves. Vi har varit konstruktiva och föreslagit hur dialogen skulle kunna gå till men talat för döva öron. Skulle inte förvaltningen haft olika referensgrupper som stöd och för att ge en signal att det är viktigt med dialog och diskussion?

Kom inte till oss och påstå att den här processen har skötts enligt vettiga demokratiska spelregler. Beslutsprocessen borde bli ett skolexempel på hur en process inte borde gå till.

Bakgrunden till denna flyttkarusell är enligt vår uppfattning flera års brist på styrning och uppföljning av den kommunala skolverksamheten. Stora projekt har drivits utan kontroll och blivit alldeles för kostsamma för skattebetalarna. Inga medel har avsatts för renovering av skolorna. Pengarna har i stället används för att täcka andra stora hål i ekonomin. Renoveringsbehovet och kostnaden för detta har de styrande bara skjutit framför sig som en stor snöboll.

Nu har det gått så långt att skolbarnen drabbas igen av en vansinnig flyttkarusell. När ska det bli slut på alla ommöbleringar i skolan? När ska det bli någon långsiktighet och arbetsro för elever och lärare i Strängnäs?

En fråga som vi fortfarande inte fått svar på kvarstår. På vilket sätt är Långbergsskolans lokaler mer lämpade för förskoleverksamhet?

I förvaltningens förslag finns en vision om att bygga nya förskolor med många avdelningar. Det är inte vår vision. Vår vision är små förskolor med få avdelningar och små barngrupper. Vi vet att många föräldrar delar den. Ett knä att krypa upp i, normal samtalston och gärna hemlagat och hembakat med all den doft det sprider.

Låt då föräldrar i Strängnäs få möjlighet att välja olika typer av barnomsorg för både små och stora barn. I stället för en stor investering kanske vi kan tänka nytt, köpa en begagnad villa eller varför inte ett visningshus och låt någon, kommunen eller privat entreprenör starta en förskola och kanske även skolbarnomsorg. (Huset kan sedan säljas som bostad igen om behovet minskar, det blir en dynamik i lokalanvändningen då).

Några familjer kanske föredrar familjedaghem och andra någon annan form. Mångfald och valfrihet borde vara en självklarhet i en dynamisk idyll som vår. Behovet av många avdelningar minskar och investeringsbudgeten kan hållas nere.

Gör om och gör rätt, för barnens skull. Då kan vi tillsammans skapa en Dynamisk idyll.

Catharina De Geer (KD)

Ledamot i Barn-och-utbildningsnämnden

Catharina S:t Cyr (KD)

Gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa