Många skyldiga till skolkrisen

1 oktober 2011 07:06

Vems fel är skolkrisen i Strängnäs? Socialdemokraterna Krister Lumme och Tord Tjernström ger i tidningen två helt olika versioner. Lumme menar att oppositionens populism är ett problem. Tjernström, själv kommunalråd sedan tre år tillbaka, vill lägga skulden på Moderaterna.

Vi har hört den socialdemokratiska visan förut. Den moderatledda kommunledningen som i flera årtionden misskött skola och omsorg och raserat kommunens ekonomi är den verklighetsbild Tjernström vill slå i kommuninvånarna. Detta är helt fel. Strängnäs kommun har varit moderatledd under fyra av de senaste 50 åren – 1998-2000 och 2006-2008. Och socialdemokraterna bär också ansvar för det som varit genom ha varit del av majoriteten eller stött den 1982-85, 1991-94, 2000-2002 och sedan 2006.

De stora och svåra beslutet om att lämna gamla Thomasgymnasiet, sälja lokalerna till Culmen och flytta gymnasiet till Campus togs i bred politiskt enighet. Socialdemokraterna stod helt bakom besluten och alla har anledning att fundera över varför det blev som det blev – men också att göra något åt det.

Flytten av gymnasiet var helt nödvändig men varken vi politiker, tjänstemän eller lärare har tillsammans klarat av att göra Thomasgymnasiet till den magnet som vi alla verkligen trodde och hoppades på då. Om Thomasgymnasiet klarat uppgiften att locka elever på samma sätt som fram till flytten hade allt gått väl. Men trots de kanske dyraste och mest ändamålsenliga skollokalerna i Sörmland klarar inte skolan konkurrensen. Dåvarande och nuvarande skolledningar har misslyckats med att locka elever.

Nu står vi med alldeles för stora och för dyra lokaler för kommunens eget gymnasium. Var finns kommunens plan för Thomasgymnasiets framtid? Vill den nuvarande majoriteten bara sopa problemen under mattan? Thomasgymnasiet måste antingen utvecklas eller avvecklas. Att fortsätta som hittills är inget alternativ.

Skollokalfrågan står i centrum för den politiska striden i Strängnäs just nu och Krister Lumme beskriver motståndet mot majoritetens matematiska lösning som populism. Fel igen, visst har majoriteten försökt lösa problemet med skolplatser – men hur och till vilket pris för eleverna? Och varför inte söka samråd och samarbete med den politiska oppositionen och representanter för elever och föräldrar i stället för att trumfa igenom sitt eget förslag?

En stor omorganisation med långsiktiga konsekvenser borde tas i öppenhet och enighet. Jag, som i praktiken själv tvingades avgå som kommunalråd till följd av upprördhet kring och slutenhet i en skolutredning 2007, har av det åtminstone lärt mig hur viktigt det är att förankra och diskutera i stället för att domptera och diktera. Majoriteten har fortfarande chansen att ändra sitt beslut och sätta sig med oppositionen för att hitta en bra och långsiktig lösning.

Moderaterna i Strängnäs är alltid beredda att ta ansvar. Vi samarbetar mer än gärna över blockgränserna för en bättre kommun. Vi driver aldrig oppositionspolitik för dess egen skull. Strängnäs kommun har tillräckligt stora problem ändå – ekonomisk obalans, hög skatt, alldeles för låg kvalitet i många kommunala verksamheter och ett företagsklimat som företagarna själva rankar i botten. Och, Tord Tjernström borde ägna mer tid på att sköta sitt jobb i stället för att skälla på politiska motståndare.

Ann Landerholm (M)
Gruppledare Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa