Historiskt fullmäktige i dag

I dag sammanträder landstingsfullmäktige på begäran av oppositionen. Det är första gången i landstingets historia som ett extra möte hålls på det här sättet. Enligt kommunallagen har alltså en minoritet demokratisk rätt att kunna begära att fullmäktige behandlar en viktig fråga. Vi har gjort det av flera skäl.

7 oktober 2011 06:13

Den politiska majoriteten har överlåtit beslutet till anställda chefer att stänga 57 vårdplatser. Det motsvarar var tionde vårdplats i Sörmland. Vi är övertygade om att det är fel väg att gå. Sjukvården blir inte bättre av att antalet sängar blir färre eller av att det blir svårare att få vård.

Sjukvården gör i dag ett underskott på 28 000 kronor varje timma eller nästan en kvarts miljard på ett år. Man förbrukar pengar som inte finns och som måste betalas tillbaka i framtiden. Naturligtvis behövs det genomgripande förändringar. Men att stänga vårdplatser gör inte patienter friskare.

Sjukhusen i Sörmland tar varje år emot 41 000 patienter och i genomsnitt får varje patient vård i fem dagar. Det finns i princip bara två sätt att få en mer effektiv sjukvård. Vi kan bli bättre på att förebygga och undvika skador och sjukdomar hos befolkningen. Vi kan också arbeta med att få patienten frisk så snabbt som möjligt. Alltså: färre patienter in och snabbare ut.

Att stänga vårdplatser innebär förvisso färre patienter in men det minskar inte behovet av vård. Det resulterar i stället i att patienter nekas vård. Människor med skador eller sjukdomar som egentligen behöver läggas in på sjukhus får då besked att det inte finns plats. Personalen ställs därmed inför mycket svåra etiska dilemman.

Det andra sättet att få en bättre ekonomi handlar om att korta vårdtiden och att patienterna blir friska snabbare. Vi påstår inte att det är ett enkelt arbete. I grunden handlar det om att ge rätt vård till rätt patient och att undvika onödiga väntetider.

Var tionde patient på våra sjukhus skadas av felaktig vård. Dessa skador kostar landstinget över 100 miljoner varje år. Förbättringar av det medicinska arbetet kan leda till att patienter snabbare blir friska och behöver återkomma mer sällan till vården.

Enligt lag ska beslut av den här digniteten alltid fattas av politiker. Men den politiska majoriteten har skjutit över beslutet till anställda chefer. Den lokala demokratin förutsätter att politiker och anställda har olika roller och de måste respekteras. Vårdens omfattning är en politisk fråga och inte en ensak för tjänstemän och chefer.

Vi har lagen på vår sida när vi begär att fullmäktige ska besluta om vårdplatserna ska stängas eller inte. Vi har en demokratisk rätt att begära att frågan lyfts till den högsta politiska nivån och vi har rätt när vi påpekar att det är politiken som i demokratisk ordning måste besluta i principiellt viktiga frågor. Lagen ska förhindra att politiken fegar ur.

Aldrig tidigare har skillnaderna i svensk sjukvårdpolitik varit tydligare. Majoriteten har själv sagt att de bara kan leverera en sjukvård i Sörmland till 90 procent. Men sörmlänningarna förtjänar inte mindre än 100 procent.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Magnus Leivik (M)
Mattias Claesson (C)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa