Koldioxidbluffen punkterad

Den europeiska anläggningen för atomforskning, CERN i Genève, släppte nyligen en rapport, som punkterar bluffen om koldioxidens effekt på klimatet. Samma dag hade den prestigefulla tidskriften Nature en artikel om rapporten.

19 oktober 2011 06:44

På en konferens i Birmingham 1996 lanserade Henrik Svensmark en teori som dels avsåg molnens avgörande inverkan på klimatet, dels den kosmiska strålningens inverkan på molnbildningen.

Dåvarande ordföranden för FN:s klimatpanel IPCC, svensken Bert Bolin, kallade teorin: ”Vetenskapligt extremt naiv och oansvarig”. Den skulle ju kullkasta hans hypotes om att allt berodde på koldioxiden. Etablissemanget runt IPCC har sedan motarbetat Svensmark.

I ett decennium måste han forska för egna medel och privata anslag. CERN har resurser att efterlikna kosmisk strålning varför Svensmark föreslog prov där. Efter många om och men har de nu ägt rum.

En provkammare omgavs först med så starka elektriska fält att de laddade kosmiska partiklarna från rymden leddes förbi kammaren. Då bildades i långsam takt sådana klungor av molekyler som kan bli kondensationskärnor för moln. När fältet slogs av strömmade rymdens strålning in vilket markant ökade takten.

Sedan ökades intensiteten av strålningen med partiklar från CERN:s accelerator vilket flerdubblade takten.

Detta bevisar dels att den kosmiska strålningen kan skapa kondensationskärnor, dels att mängden kärnor ökar med strålningens intensitet.

Solens magnetfält förskjuter de laddade partiklarnas bana. Fältet varierar i takt med solfläckarna. I slutet av 1900-talet var fältet starkt, en stor andel av partiklarna leddes förbi jorden, färre nådde atmosfären med färre moln som följd. Dessa reflekterade en mindre del av solenergin så att jorden blev varmare.

Proven är en monumental triumf för Svensmark. De utgör bekräftelsen på hans epokgörande teori men rapporten framställer dem inte så. Då den artificiella atmosfären i provkammaren inte motsvarade den naturliga, säger man att flera försök måste göras. Avsikten tycks vara att avleda medias uppmärksamhet.

Fast det var Svensmark som initierade försöken vågar CERN inte nämna hans namn, tydligen av rädsla för att förlora anslag. Så ohederligt utövar IPCC sin makt.

Under alla år har Nature endast haft en artikel av honom men många av dem som kritiserat eller som Bolin gjorde hånat honom. I dess artikel nämns han inte heller bara som en bland de många referenserna till tidskriftens tidigare artiklar om teorin. Nature tog inte med det diagram som tydligast bekräftar hans teori.

Bluffen om koldioxidens klimatpåverkan har punkterats. Det borde vara en av decenniets största nyheter.

Svensmark förtjänar nobelpriset i fysik. IPCC bör läggas ner.

Sture Åström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!