Stoppa våldet mot kvinnor

25 november 2011 06:11

I dag är det 25 november, FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Vi i kvinno- och tjejjoursrörelsen kämpar mot våldet dagligen. Många kvinnor söker stöd och skydd hos oss på Kvinnojouren MOA varje år.

2010 var det i vårt boende 29 kvinnor och 26 barn som tillsammans bodde i över 3 000 nätter.

Hittills i år har 41 kvinnor och 47 barn tillfälligt bott på Kvinnojouren MOA. Men vi kan bli fler som engagerar oss mot våldet på många plan. Alla vinner på ett jämställt samhälle fritt från våld och alla behövs för att nå dit.

Här är våra bästa tips till dig som vill göra skillnad.

1. Engagera dig i en kvinnojour eller tjejjour.

Mycket av det skydd och stöd som finns för våldsutsatta kvinnor och tjejer tillhandahålls av jourer som är helt eller övervägande beroende av ideella krafter. Tjejjourerna arbetar även förebyggande för att stärka tjejer och motarbeta mäns våld. Ett medlemskap i en kvinnojour visar att du har tagit ställning vilket redan det är en hjälp för våldsutsatta kvinnor och barn. Vi på Kvinnojouren MOA ser dig gärna som medlem i vår förening, detta gäller både kvinnor och män.

2. Bryt kopplingen mellan män och våld.

När vi talar om våldsutsatta kvinnor blir ofta de misshandlande männen osynliga. Vilka är de? Siffror från Brottsförebyggande rådet visar att minst två procent (cirka 90 000 individer) har utsatt en partner eller ex-partner för våld inklusive våldtäkt – bara i år. I vår egen kommun innebär det att kanske 300-400 män utövar våld i en nära relation.

Killar och män utsätter dessutom andra killar och män för våld, och växer ofta upp med förväntningar om att se våld som en lösning på problem. Det behövs mer förebyggande arbete med män och killar för att bryta kopplingen mellan manlighet och våld.

3. Våga se och agera.

Vi vill uppmana alla Eskilstunabor att titta till varandra lite extra nu när julledigheten närmar sig. För den som är utsatt för våld och övergrepp av sin partner är semestern ofta en svår tid. Livlinor och vardagsrutiner som jobb och fritidsaktiviteter upphör, våldet gör det inte. Ett ord från dig som är granne eller vän kan betyda mycket för den som är utsatt. Att du ställer dig på hennes sida och vågar ingripa och ifrågasätta kan vara första steget till förändring. Du kan vara tydlig med att du ser vad som händer, att det är fel och att du finns där för henne.

Men vi vill också uppmuntra dig som misstänker att en vän är utsatt att prata direkt med den som utövar hoten och våldet.

Våldtäkt och våld i nära relationer står under allmänt åtal och är inte en privatsak. Att misstänka något men inte agera är inte okej. Särskilt inte om det finns barn med i bilden. Ser eller hör du när någon blir utsatt för våld av sin partner - anteckna händelseförloppet och ring polisen.

Leif Myhr
Styrelseledamot i Kvinnojouren MOA

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!