Eskilstuna vill se cykling året runt

I EK debatt 27/11 uppmanas kommunpolitikerna i Sörmland att prioritera snöröjning på gång- och cykelbanor. Debattörerna argumenterar för att personer med rörelsehjälpmedel likt rullator och rullstol drabbas hårt under vintern.

1 december 2011 06:19

Vidare framförs fördelarna med att cyklisterna även kan trampa under vintern. Det är bra för hälsan och miljön och minskar dessutom trängseln i biltrafiken.

Jag instämmer i skribenternas goda argument för året-runt-cykling. I Eskilstuna kommun har vi avsatt särskilda medel för att just förstärka snöröjningen på våra cykelbanor. Det är samtidigt viktigt att framkomligheten på hela vägnätet är tillfredsställande. Där ska ambulanser, linjebussar, lastbilar och personbilar kunna komma fram.

I de nya riktlinjerna för snöröjning i Eskilstuna läggs stor vikt vid att komma ut och röja i ”rätt tid”. Då kostnaderna för en snöröjningsrunda är sexsiffriga belopp är det hela tiden en avvägning som måste göras. De två senaste vintrarna har stundtals varit väldigt besvärliga. Det är vår ambition att vara betydligt bättre rustade denna vinter när den nu kommer, om den kommer.

Avslutningsvis vill jag understryka att vi aldrig kan snöröja vare sig gångbanor, cykelbanor eller vägar så bra att vintern inte märks. Snö innebär framkomlighetsstörning – Eskilstuna kommun ska göra vad vi kan för att minimera störningen.

Magnus Johansson (MP)
Kommunalråd
Ordförande stadsbyggnadsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!