Tidningen ska granska sakligt

15 december 2011 05:02

Öppet brev till Strengnäs Tidning

Vid varje upphandlingstillfälle finns en vinnare och ett antal förlorare. De förlorande företagen är förstås ofta missnöjda. Om de anser att kommunen gjort fel har de möjlighet att överklaga hos förvaltningsrätten.

Syftet med Lagen om offentlig upphandling, LoU, är att alla företag ska ha samma förutsättningar att göra affärer med kommuner, stat och landsting. En viktig komponent i sammanhanget är att tjänstemän som beslutar om tilldelningen ska ha rätt kompetens och integritet.

Det är naturligtvis så att alla som jobbar gör fel ibland. Anställda på Strängnäs kommun är inget undantag. Men vi lär av våra misstag och försöker ständigt förbättra oss.

Det vore farligt om det smög sig in en rädsla och en känsla hos våra medarbetare att man absolut inte får göra fel. Då finns en risk att det förbättringsarbete vi startat stannar av.

Tidningens uppgift är att granska makten. Men det är mig främmande att man i ett rättssamhälle gång på gång måste bevisa att man har gjort rätt. Jag vill påminna om att den verksamhet som tidningen har granskat har blivit granskade av revisorer flera gånger de senaste åren utan att några felaktigheter konstaterats.

Det är ansvarslöst av tidningen att tolka LoU på det sätt man gjort utan att redovisa sina rättsliga överväganden. Det leder till en ytlig rapportering som inte ger en korrekt bild av läget.

Strengnäs Tidning upprepar påståenden om att vi brutit mot gällande lagar och regler. Till att börja med skulle det vara på sin plats att tidningen öppet redovisar vilka regler och lagar kommunen brutit mot och på vilket sätt. På vilka granskningar eller domslut grundar tidningen de påståendena?

En av artiklarna den 3 december handlar om att kommunen hyr lokaler av Anläggningsspecialisten. Uppgiften är felaktig. Någon sådan uppgörelse existerar inte. Om tidningen trots allt har dokument eller annan information som tyder på det bör även det redovisas.

Det är nödvändigt att allsidigt belyst och korrekt information kommer fram för att vara trovärdig och naturligtvis för att kommunen ska kunna ta åt sig av eller eventuellt bemöta kritiken.

László Némedi
Chef på Teknik- och servicekontoret

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!