Klimatfrågan är inte bevisad

Klimatvetenskap är färskvara, vilket Björn Lymar inte vill eller saknar förmåga att ta in. Det kan möjligen kännas tryggt att klamra sig fast i gamla felaktiga slutsatser men det för inte klimatvetenskapen framåt. Och det borde vara varje forskares och politikers mål att försöka förstå hur klimatet fungerar.

29 december 2011 06:41

Om Lymar läst hela IPCC:s rapporter hade han möjligen precis som jag upptäckt att endast 32 av IPCC:s forskare är involverade i klimatfrågorna, inte 800. Bara fem vetenskapsmän kommenterade alla elva kapitlen.

Vetenskap handlar inte om demokrati. Antalet forskare som står på respektive sida och deras kvalifikationer spelar ingen roll mer än att det visar att debatten inte är över. Konsensus hör inte hemma inom vetenskap. Klimatet lyder varken forskare eller politiker. Det enda AGW handlar om är att några få tjänar pengar och att politikerna kan överbeskatta.

Och så till något av Lymars cherrypicking ur mina tidigare debattsvar.

Upptäckten att värmen kommer först och orsakar ökningen av CO2-halten har censurerats bort i alla IPCC:s rapporter är säkerligen svårsmält för alla miljöpartister.

I USA uppgick det statliga stödet för klimatforskning mellan 1989 och 2007 till 30 000 miljoner dollar medan Exxons totala sponsring uppgick till 23 miljoner dollar. Inte undra på att USA:s politiker tröttnat på sina klimatforskare. De levererar ingenting trots enorm satsning.

Domedagsprofeter har alltid funnits, men sällan fått rätt, och visst, CO2 och växthuseffekt finns, men bevisen att dessa påverkar klimatet saknas fortfarande. Trots att IPCC letat efter dessa bevis i 30 år till astronomiska kostnader för oss skattebetalare.

Lymar saknar även perspektiv på isavsmältningen. Vikingarna odlade druvor på Grönland och han har tydliga problem att skilja på ”ta bort” och ”absorbera”.

Varje CO2-molekyl ökar temperaturen något i det oändliga men effekten avtar för varje tillkommande molekyl. Och effekten är redan så liten att den inte går att mäta.

Till sist skulle jag vilja veta Lymars åsikt om att priset på majs, u-ländernas basföda enligt SVT har tredubblats på bara ett år medan Al Gore tjänar storkovan på att använda majs till etanoltillverkning.

Vad blir Miljöpartiets och Lymars åtgärder för att minska svälten i u-länderna som er politik orsakar?

Påverkar vi människor klimatet?

Allt står och faller med denna enda fråga. Om inte människans utsläpp av CO2 är en betydande drivkraft för klimatet vilket fortfarande ej är bevisat är alla klimatåtgärder meningslösa. Dessa åtgärder kommer att ta resurser från angelägna frågor som att bekämpa fattigdom, svält och sjukdomar, och se till att jordens befolkning kan leva i balans med naturen.

Att skapa en öppen och ärlig debatt i denna fråga är avgörande för ett fortsatt verkningsfullt miljöarbete.

Jag hoppas dessa sista rader klargör mitt miljöengagemang för Björn Lymar.

Hasse Rising

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa