Regeringen säljer ohälsa utomlands

I början av december slogs ett nytt bottenrekord när det gäller regeringens strävan att sälja ohälsa utomlands. Snusminister Björling hjälpte åter Swedish Match att marknadsföra sitt snus, denna gång i österled.

5 januari 2012 06:39

Exportrådet arrangerade med utrikesdepartementets stöd på svenska ambassaden i Moskva ett seminarium där ett antal svenska snusförespråkare vittnade om snusets unika möjlighet att lösa rökningskatastrofen.

Den Tobakskonvention som Sverige ratificerat 2005 innehåller en strategi som leder till en minskning av tobaksbruket och dess skador. Konventionen är tydlig med att den avser alla tobaksformer alltså även snus. Den är också mycket klargörande när det gäller förhållandet till tobaksindustrin: den ska inte stimuleras att etablera eller driva sin verksamhet.

Ryssland håller just nu på att stärka sin lagstiftning i enlighet med Tobakskonventionens intentioner. Bland annat vill man förbjuda produktion och handel med rökfria tobaksprodukter. Liksom majoriteten av EU:s medlemsstater har man förstått att snus inte tillför något positivt i kampen mot rökningen. Tvärtom riskerar snusningen att öka nikotintrycket i samhället.

Att låta handelsministern kränga sin starkt vanebildande drog utomlands upplevs alltmer provocerande både av en majoritet av svenska folket och av en majoritet riksdagsledamöter utanför den moderata gruppen. Sveriges rykte i omvärlden blir alltmer solkat. Oavsett hur mycket mindre hälsoskadlig snusning är vill man med få undantag inte ha in denna produkt i sina länder. Och en hög hälsoskyddsnivå ska enligt EU:s regelverk väga tungt i jämförelse med en fri rörlighet av varor.

Om det största regeringspartiet i stället ville lägga sin energi på att skydda sin egen befolknings hälsa vore mycket vunnet. Men inte sedan rökfria serveringslokaler infördes 2005 har någon verkligt verkningsfull åtgärd införts. Sverige ställer sig avvisande till flera av de förslag som nu förbereds av Kommissionen, åtgärder som vi vet kommer att ha betydelse också i vårt land som del i Tobakskonventionens strategi. Som kommer att stödja unga från att börja röka och snusa och hjälpa två miljoner svenska rökare och snusare ur sitt dagliga nikotinberoende.

Vi söker upp strukturer som skapar ofrihet – för att riva dem fick vi höra på det moderata landsmötet i Karlstad i våras. Jojo, vad är det som skapar mer ofrihet än drogberoende?

Statsministerns läppar utmanar gamla föreställningar, uttalar en vilja att ompröva, vända på stenar. En stenvändning jag inte tror att han ångrar i dag – 90-talets motstånd mot förbud mot tobaksreklam och mot åldersgräns för tobaksförsäljning. Inte heller tror jag att han ångrar att restaurangerna blev rökfria trots moderat motstånd.

Tobaksbruket i dag är en bidragande faktor till en alltmer ojämlik hälsa i befolkningen. En ledare för ett parti som säger sig vilja vara statsbärande har en del stenar framför sig att vända.

Göran Boëthius
Docent och ordförande, Tankesmedjan Tobaksfakta

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa