Betydelsen av fri opinion i samhället

Den passionerade journalisten Sven Strömberg ondgör och oroar sig i fredagens (20/1) debattinlägg med viss rätt för Eskilstuna-Kurirens innehåll, kvalitet och framtid. Många spår papperstidningarnas död inom något decennium och konkurrensen på reklam- och tidningsmarknaden är ständigt knivskarp inom ramen för en nästintill (presstöd) fri och öppen marknadsekonomi.

24 januari 2012 06:14

Eskilstuna-Kuriren har ett stort ansvar för en fri opinionsbildning i vårt närområde vilket tidningen enligt min mening uppfyller inom ramen för sitt ägaruppdrag. Tryck- och yttrandefriheten är tryggad vilket vi ska vara mycket tacksamma för. Ingen går fri från maktmissbruk, kriminella gärningar eller kanske ett av de värsta brotten – underlåtenheten att reagera över uppenbara orättvisor och orättfärdig vänskapskorruption.

Eskilstuna-Kuriren håller våra kritiska sinnen öppna för aktuella nyheter och viktiga händelser i vår vardag.

Vi aktiva läsare betalar gärna cirka tio kronor per dag för den service och glädje som vår morgontidning förmedlar till frukosten. Visst har vi synpunkter på det ökande reklaminnehållet men de viktigaste sidorna för mig är lyckligtvis befriade från störande annonser. Jag erkänner gärna mitt tidningsberoende som även innefattar Svenska Dagbladet och ett i övrigt stort antal facktidningar.

Så till den bistra verklighet som handlar om kostnader och skatter. Sverige har världens största samlade skattetryck där konsumtionsskatten (moms etcetera) utgör cirka en tredjedel, runt 500 miljarder kronor!

Skattedjungeln är för det flesta svårbegriplig och därför genomfördes för cirka 20 år sedan århundradets skattereform efter ett gott samarbete mellan S och FP.

Förvisso diskuteras nu behovet av en ny genomgripande skattereform byggd på parlamentarisk grund men i nuvarande läge är det mycket tveksamt om något politiskt parti vågar förändra marknadens reklamvillkor. En fri, framgångsrik och informationskrävande marknad kräver en effektiv kundrelation.

Just nu fungerar de gamla papperstidningarna mycket bra men den stora frågan är hur det framtida konsumtionssamhället kommer att se ut?

Det lär knappast bli reklamfritt. Vi får dock hoppas att det blir möjligt för individen att fritt välja den information som denne önskar. Valfrihet påkallas! Det blir ingen social välfärd utan Eskilstuna-Kuriren och dess konsumtionsfrämjande skatteintäkter.

Hans-Erik Fredbäck

Marknadsliberal

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!