Politikens dödgrävare

25 januari 2012 06:13

Hanne Kjöller skriver i DN 2012-01-23: De socialdemokrater som nu och tidigare uppträder som Juholts välgörare agerar samtidigt som politikens dödgrävare. För den som säger att det är medierna som fällt Juholt säger samtidigt att det inte är så farligt att som statsministerkandidat göra det som Juholt gjort.

De raderna får mig att tänka på kommunalrådet Jens Persson (C), kommunchef Peter Lundberg och konsultskandalen i Strängnäs. Eller snarare på de höga tjänstemän och politiska alliansbröder som har gett Jens Persson och Peter Lundberg sitt fulla stöd efter att konsultskandalen upptäcktes.

De som bagatelliserar de olagligheter som har skett i Strängnäs kommun gör precis det som Hanne Kjöller beskriver som politikens dödgrävare. Att personerna bakom konsultskandalen kan sitta kvar i kommunens högsta ledning är lika illa som om Håkan Juholt skulle vara kvar som Socialdemokraternas partiordförande och genom det aspirera på statsministerposten.

Det är inte bara på riksnivå vi borde eftersträva att få ledare med hög moral och hög trovärdighet. När chefstjänstemän går ut på kommunens hemsida och försvarar Peter Lundberg gör de vare sig honom eller politiken en tjänst.

Detsamma gäller majoritetens gruppledare (MP, S och FP) och Centerpartiets fullmäktigegrupp när de på Eskilstuna-Kurirens insändarsida 2011-12-11 och 2012-01-09 försöker bagatellisera det hela. Centerpartiets fullmäktigegrupp och de tre kommunalråden talar om att de alla ska lära av det som skett. Vad innebär det? Betyder det att Jens Persson i fortsättningen ska tala sanning om nya oegentligheter upptäcks? Betyder det att reglerna ska följas från och med nu?

Att försöka förminska Jens Perssons och Peter Lundbergs övertramp ökar politikerföraktet. Jag tycker det är lika viktigt att de som styr vår kommun har ett lika stort förtroendekapital som de som ska leda vårt land. Det skulle förvåna mig om någon tycker annorlunda.

Margit Urtegård
Fullmäktigeledamot och kommunstyrelseledamot i Strängnäs kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa