Våga utveckla Eskilstuna bibliotek

26 januari 2012 06:02

I dag bedrivs en bra biblioteksverksamhet i Eskilstuna och det är en viktig mötesplats för många Eskilstunabor. Biblioteket är en viktig pelare i samhället och rättighet för oss medborgare och ska så vara i framtiden.

Vi moderater vill värna och utveckla biblioteken och har därför lagt fram en motion där vi vill utreda möjligheten att upphandla driften av biblioteksverksamheten och se på en möjlig ersättningsmodell. Detta innebär att biblioteket stannar i kommunal ägo men verksamheten upphandlas.

Det är naivt att tro att biblioteksområdet skulle kunna stå utanför en utveckling som redan är verklighet i övriga samhället. Vi ser inom skola, vård och omsorg att en mångfald av huvudmän har gett en skjuts framåt i tillgänglighet, effektivitet och kvalitetsutveckling. På samma sätt kan frihet i biblioteksdrift öppna för fler målgrupper och bredare mångfald.

Idén om att även biblioteken skulle vara en verksamhet dit människor kommer med egna idéer, behov och önskemål ligger i tron på individens möjlighet att med sina val påverka sin och samhällets utveckling. Biblioteken spelar en annan roll i dag än för 10–15 år sedan då dessa var stadens enda platser för att inhämtning av fördjupad kunskap, såtillvida att du inte var student.

I dag betraktas biblioteken som något som står för det gamla medan den som söker kunskap om nyare litteraturområden och utgivningar hellre vänder sig till en bokhandel. En bokhandel är i dag viktigare för litteraturen än vad de kommunala biblioteken är. Det borde inte vara så men är lätt hänt i en gammal kommunal verksamhet.

En upphandling av biblioteken i Eskilstuna breddar utbudet och möter nya målgrupper. En upphandling förnyar och moderniserar. Pragmatism står här mot dogmatism. Jag tror på kraften och viljan hos den fria människan och ser ingen anledning till varför man inte kan upphandla driften av våra bibliotek.

Jari Puustinen (M)


Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa