Ändamålet helgar medlen

30 januari 2012 06:17

Nu har även Margit Urtegård yttrat sig i den så kallade konsultskandalen i Strängnäs och ondgjort sig över hur till kommunalrådet Persson och kommunchefen Lundberg närstående politiker respektive chefstjänstemän ställer sig bakom sina företrädare.

Är det tvärt om inte ganska bra att samarbetsklimatet och förtroendet i den högsta ledningen är bra och att det finns ett förtroende för varandra och att man talar om det för oss kommuninvånare.

I vilket företag som helst hade denna enighet betraktats som en klar fördel ja till och med en förutsättning för att klara av det dagliga arbetet. Vad jag kan påminna mig har det inte alltid varit fallet i vår kommun med en ovanligt hög personalomsättning och en hel del minst sagt underliga affärer som följd.

Det helt avgörande motivet för den offentliga upphandlingen är att skattebetalarnas pengar ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt och som en följd av detta finns ett antal regler som ska säkerställa detta.

Vilka pengar hade jag som skattebetalare tjänat på en annan mer utdragen process vid tillsättandet av en ny kommunchef?

Jag utgår nämligen från att det är en mycket bra chef som gör rätt för sin höga lön och på sikt spar pengar till oss skattebetalare.

Visst är det ett klart avsteg från lagen och det är ju det som Urtegård med flera skjuter in sig på. Men vore det inte klädsamt att fundera lite på sitt eget förtroendekapital när man tar till brösttoner om hög moral och hög trovärdighet?

Det är bra och nödvändigt med en granskning av makthavarna i vår kommun, kan den också bli lite mer nyanserad är det ännu bättre.

Stefan Johansson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa