Vi tar tag i skolan

4 februari 2012 06:29

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet i Strängnäs har under många år dragits med tre stora problem:

1 Man har inte klarat den budget man blivit tilldelad. 2008 var t ex underskottet 13 miljoner och 2009 9 miljoner.

2 Man har under flera år haft en för stor lokalkostym samtidigt som underhållet varit eftersatt.

3 Kunskapsresultaten för grundskolans elever har varit för låga.

Den nu styrande majoriteten har kraftfullt angripit dessa tre problem. Siffrorna för 2011 visar att vi klarat budget. En omorganisation av grundskolan, som medför att vi bättre lever upp till kraven i de nya nationella styrdokumenten samtidigt som vi nyttjar våra lokaler på ett effektivare sätt och inte behöver bygga nytt, är klar i augusti.

Samtidigt sätter vi av 100 miljoner på tre år för att rusta våra befintliga skollokaler så att de blir hela, rena och fräscha. Viktigast av allt: nämnden har ställt upp mycket ambitiösa mål för våra skolors huvuduppdrag, nämligen att ge eleverna de kunskaper de behöver. Vi räknar med att redan i år kunna se att meritvärden, andel elever som har minst godkänt i alla ämnen, andel behöriga till gymnasiet och resultat på nationella prov förbättras.

Vi nöjer oss dock inte med detta. Vi kommer även att verka för att de människor som är så viktiga för måluppfyllnaden, nämligen personalen, får möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.

Vi ska inte bara vara elevens förstahandsval, utan även personalens!

Fredrik Lundgren (Fp)
ordförande

Torbjörn Johansson (S)
1:e vice ordförande

Birgitta Bäck (Mp)

Kristina Svinhufvud (C)
ledamöter för den styrande koalitionen i barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa