Sänkt kolesterol räddar inga liv

För ett par veckor sedan skrev docent Björn Dahlöf och professorerna Lars Rydén och Lars Weinehall i ett antal morgontidningar, att högt kolesterol var en av de viktigaste riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom och att det var livsviktigt att sänka det. De har dåligt koll på vetenskapen.

13 februari 2012 06:21

Ingen har kunnat visa att högt kolesterol utgör någon risk för kvinnor. Intet experiment har heller lyckats förlänga deras liv. De flesta studier har dessutom visat, att det inte heller är farligt för äldre människor. I själva verket har mer än tjugo studier visat, att äldre människor med högt kolesterol lever längst.

Det är visserligen korrekt att kolesterolsänkning med statiner kan minska risken att dö i förtid, men endast för för medelålders manliga infarktpatienter. Minskningen är dessutom ringa; ungefär två procent. Här kommer säkert många att protestera. Experterna säger ju, att risken minskar med 20-30 procent.

Visst, men de lurar oss. Om dödligheten hos dem, som tar en statintablett varje dag i fem år är 8 procent, och den är 10 hos dem, som inte gör det, då är vinsten naturligtvis 2 procentenheter. Men eftersom 2 är 20 procent av 10, då säger man istället, att dödligheten har minskat med 20 procent. Inte direkt fel, men en förvrängning av sanningen.

Chansen att överleva de nästa fem åren för en 65-årig man, som haft en hjärtinfarkt är cirka 90 procent. Tar han en statintablett varje dag kan han öka chansen till 92 procent, men då får han räkna med vissa risker.

Det är nämligen inte ofarligt att sänka kolesterolet. För två år sedan rapporterade engelska forskare, att bland en kvarts miljon statinbehandlade patienter mer än fyra procent hade drabbats av njursvikt, nedsatt syn eller allvarliga muskel- och leverskador

Antalet lever- och muskelskador hade dessutom underskattats, då de inte registrerades om inte blodmarkörerna för dessa skador var 3-4 gånger högre än normalt. Oberoende forskare har rapporterat, att muskelbesvär förekommer hos minst 20 procent, och lika många drabbas av impotens. Hur många som får störningar av hjärnans funktioner i form av dåligt minne, depression, aggressivt uppförande, och demens är okänt, därför att man inte registrerat dylika symptom i industrins statinstudier. Det finns emellertid många forskare som rapporterat, att symtomen försvinner om patienterna slutar medicinera.

I djurexperiment kan kolesterolsänkning resultera i cancer och detta gäller även för människor. Et av de tyngsta bevisen kommer från Japan. En liten dos Zocord ordinerades till 40 000 patienter. Sex år senare hade fyra gånger fler dött av cancer bland de, vars kolesterol hade minskat allra mest jämfört med dem som fortfarande hade normalt eller högt kolesterol.

Uffe Ravnskov
med dr, docent, oberoende forskare

Karl E Arfors
professor, tidigare explorativ forskningschef Pharmacia AB

Christer Enkvist
f d överläkare, tidigare medlem av SBU

Tore Scherstén
professor emeritus, tidigare huvudsekreterare i Statens medicinska forskningsråd

Ralf Sundberg
med dr, docent

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa