Kommunens dialog är snarare en monolog

Strängnäs kommun ville inför omorganisationen av skolorna hålla ryggen fri vad gäller det här med medborgardialog.

16 februari 2012 06:24

Man införde ett forum kallat centralt info-/samrådsmöte där föräldrarepresentanter från berörda skolor träffar kommunens representant Andreas Gydingsgård. Efter tre möten inser undertecknade föräldrarepresentanter att kommunen gärna vill ha en medborgardialog. Men bara om medborgarna snällt lyssnar på information – inte pratar och försöker samråda.

Under mötena informerar kommunens representant om skolorganisationens följder. Föräldrarepresentanterna framför tusentals medborgares röster. De pratar, protesterar, argumenterar och försöker samråda! Men finns det dokumenterat? Når föräldrarepresentanternas röster ut till berörda invånare och politiker?

Nej, efter mötena finns bara kommunrepresentantens egna subjektiva anteckningar. Enligt kommunen är det centrala info-/samrådet nämligen inte formellt och kan därför inte dokumenteras av opartiska protokollförare. Även inför Barn- och utbildningsnämnden censureras föräldrarepresentanternas kritiska åsikter.

Föräldrarna i info-/samrådsmötet har försökt att förklara det absurda i situationen för kommunens representant. Om mötena ska syfta till både information och samråd, varför förbjuder då kommunen alla former av samråd? Varför kan inte mötet vara formellt och protokoll- och diariefört om det nu ska syfta till att vara ett forum för både information och samråd? Om mötena är den enda form av "dialog" som kommunen kan acceptera, varför hota med att lägga ned dem när medborgarna kräver att de ska ha just den utlovade funktionen?

Är det så att kommunen vill lägga locket på? Att kommunen förbjuder medborgarna att ha åsikter som avviker från de styrande politikernas? Att ingen information om missnöjda medborgare får gå ut till allmänheten? Är det så att kommunens tjänstemän/politiker är så desperata att de behöver censurera all information så att allmänheten ska luras att tro att allt majoriteten gör är bra och att medborgarna står bakom alla deras beslut?

Pia Steensland
Ulrika Karlsson
Annki Järhammar

Föräldrarepresentanter i Strängnäs kommuns centrala info-/samråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa