Fler ungdomar måste få jobb

Folkpartiet Liberalerna anser att vi måste göra mer för att ungdomar ska få jobb. Ungdomsarbetslösheten är betydligt högre i Eskilstuna än i riket i stort. Den socialdemokratiska majoriteten har styrt Eskilstuna i nästan hundra år. Ändå skyller de misslyckandet på regeringen.

20 februari 2012 06:19

Nyligen presenterades nya alarmerande siffror om ungdomsarbetslösheten. Mer än var fjärde ung människa i Eskilstuna är arbetslös. Det är runt 1-500 ungdomar som inte får möjlighet att försörja sig själva och bygga upp ett fritt och självständigt liv. Det bryter ned den enskilda människans självförtroende och leder till ekonomiska och sociala problem i samhället.

Ungdomar måste få jobb och trösklarna måste bli lägre. Forskningen pekar på att det finns tre orsaker till varför Sverige har en hög ungdoms arbetslöshet. Det är brister i utbildningssystemet, höga ingångslöner för unga och en strikt arbetsrätt som håller unga utanför.

Folkpartiets arbetsmarknadspolitik angriper alla tre. Genom att lyfta yrkesutbildningarna med lärlingsplatser förstärks kopplingen till arbetsmarknaden. Genom ökad lönespridning blir det enklare att komma in på ett jobb samtidigt som den som är skicklig belönas. Genom att slopa turordningsreglerna och införa en allmän och obligatorisk a-kassa blir arbetsrätten mer flexibel samtidigt som den enskilde får ett starkt skydd.

Folkpartiets samlade paket för arbetsmarknaden har dock inte vunnit gehör hos vare sig Moderaterna eller Socialdemokraterna i riksdagen. De föredrar att sitta still i båten.

Eskilstuna kommun kan inte lösa problemen med ungdomsarbetslöshet själv. Men det finns saker som kommunen kan göra för att underlätta för unga att få jobb.

Riv upp kommunens handelspolicy. Dokumentet som klubbats igenom av den socialdemokratiska majoriteten handlar mest om att reglera och försvåra för handeln, en bransch där många ungdomar får sitt första jobb. Det är jobbfientlig politik.

Förstärk och utveckla lärlingssystemet. Lärlingarna ger praktiskt begåvade ungdomar en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Inför särskilda ungdomsavtal. Förebilden är de yrkesintroduktionsavtal som tecknats av IF Metall. Med ungdomsavtalen får ungdomar in en fot på arbetsmarknaden. De får handledning och arbetslivserfarenhet. De får visserligen lägre lön men det är bättre att ha ett jobb med lägre lön än att fastna i bidragsberoende.

Om Eskilstuna ska bli en arbetarstad igen måste unga människor få chansen på arbetsmarknaden. Folkpartiet har förslagen. Nu är det upp till den socialdemokratiska majoriteten att bekänna färg.

Niklas Frykman (FP)
Gruppledare Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa