M vill nedmontera utvecklingen

24 februari 2012 07:54

Svar till 29 miljoner – till vad? Införd i Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs Tidning den 21/2.

För ett tag sedan påstod Maria von Beetzen (M) i en insändare att kommunen inte använde sig av entreprenader i sina verksamheter. Hon uppvisade då, för att vara oppositionsråd, en anmärkningsvärd okunnighet om kommunens verksamhet vilket vi påtalade i vårt svar.

Nu har Maria, tillsammans med några partikollegor, skrivit en ny insändare där författarna ifrågasätter storleken på kommunstyrelsens tillväxtkonto. Även här verkar man vara dåligt påläst.

Huvuddelen av de 29 miljoner som ligger på detta konto används för att hantera driften av olika kommunala basfunktioner bland annat kommunikationsenheten, medborgarkontoret, vårt näringslivskontor med turistbyrå och vår konsumentvägledning.

Utökningen som skett med 10 miljoner mellan 2011 och 2012 beror dels på en teknisk justering för lokalkontroller och tomställda lokaler som förts från teknik- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, dels på en satsning på ledarskapsutveckling för våra duktiga medarbetare som har eller kommer att få olika chefsbefattningar. Vi vill även förbättra och utveckla vårt intranät och lägger en miljon på detta.

Att som Maria med flera föreslå en minskning av kontot från 29 miljoner till 10 miljoner kan inte betraktas som ett seriöst förslag utan ska mera ses för vad det är, ren och skär opportunism. Vi kan inte uppfatta detta på annat sätt än att Moderaterna vill nedmontera kommunens höga ambitioner att skapa förutsättningar för en utveckling av det lokala näringslivet. Vi undrar om det går i takt med regeringens och Moderaternas målsättningar med svenskt näringsliv?

Strängnäs kommun växer. Förra året ökade befolkningen med mer än 200 invånare och fler än 250 nya företag startade. Vi ser dessa siffror som ett kvitto på att kommunen är attraktiv och välskött. Låt oss alla glädjas åt detta.

Jens Persson (C)

Fredrik Lundgren (Fp)

Tord Tjernström (S)

Terese Askerstedt (Mp)


Kommunalråd i Strängnäs kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa