Folkomröstning vore bra

En av de största motgångar en politiker kan uppleva är att få en folkomröstning emot sig. Just det har inträffat för ord förande i Strängnäs barn- och utbildningsnämnd, Fredrik Lundgren.

27 februari 2012 06:12

Protesterna mot den nu tyvärr framröstade omorganisationen av skolorna i -Strängnäs har varit många och högljudda. Det resulterade i att kommunens invånare begärde en folkomröstning avseende hela skolorganisationen i Strängnäs, vilket jag anser var mycket bra gjort.

I Strengnäs Tidning den 21 februari står det att läsa att ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Fredrik Lundgren anser att en folkomröstning om Strängnäs nya skolorganisation vore som att slänga en miljon kronor i sjön och menar samtidigt att en folkomröstning vore omdömeslös. Strängnäs invånares önskan blev i och med detta totalt ovidkommande och ointressant för Strängnäs framtid.

Jag ställer mig frågan om det inte är än mer omdömeslöst att totalt gå emot kommunens invånares önskan om en folkomröstning i frågan än att investera en miljon kronor för att på ett demokratiskt sätt få reda på vad de boende i kommunen verkligen önskar?

Politiska rykten gör gällande att det knakar i fogarna i den så kallade fyrklövern vad gäller den minst sagt infekterade skolomorganisationen. Kanske är det dags för samtliga partier i barn- och utbildningsnämnden att verkligen bekänna färg.

Hur kan det komma sig att personal skulle behöva sägas upp vid en indelning F-6 samt 7-9? Eleverna är desamma, klasserna likaså. Allt handlar om korrekt disponering. Är inte en lugn och trygg lärandemiljö en förutsättning för att eleverna ska kunna prestera sitt yttersta? Ge då kommunens elever bästa tänkbara förutsättningar att lyckas. Investera och blicka framåt, ge Strängnäs framtid – våra barn – den bästa av alla skolor. Låt dem inte betala …

Min föreställning är att alla barn- och utbildningsnämnders dröm borde vara att kunna erbjuda den bästa skolorganisationen i hela Sverige. Vad är nämndens mål med skolorna, barnens lärande och välmående i Strängnäs?

Nichlas Berger
Invånare och förälder

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa