Strängnäs behöver ny ledning

Arbetet inom skola, förskola och äldreomsorg är ett av de allra mest betydelsefulla för vårt gemensamma samhälle och många är de livsöden som är beroende av att dessa verksamheter fungerar på bästa sätt oavsett om de bedrivs i kommunal regi eller i fristående verksamhet.

6 mars 2012 06:04

Strängnäs kommun är en stor aktör inom dessa områden och har också många verksamheter som gör ett fantastiskt arbete. Ändå vet de flesta invånarna i Strängnäs kommun att mycket av den kommunala apparaten inte fungerar tillfredställande.

Jämförande undersökningar visar att skolresultaten ligger under rikssnittet, att invånarnas förtroende för kommunen är osedvanligt lågt, likaså är medarbetarnas förtroende för kommunledningen högst måttligt. I stället för att studera de goda exempel som finns i andra kommuner, där man löst kommunala ineffektivitetsproblem och utvecklat till exempel en framgångsrik skolverksamhet eller ett utmärkt företagsklimat satsar kommunledningen helt fel.

Kommunstyrelsens ordförande spenderar ständigt mer och mer pengar centralt i själva kommunhuset, till något han själv, ironiskt nog kallar framtidssatsningar. Till dessa så kallade satsningar med rötterna i en gammelkommunal tid hör en betydande utbyggnad av den politiska organisationen och dess kostnader.

Tjänstemannaorganisationen centralt omkring kommunchefen har också utökats avsevärt utan att vi har sett några reella resultat i kvalitetshöjningar inom verksamheterna. Dessutom kommer projektet ständiga förbättringar (Lean) att ha kostat kommunen 20–25 miljoner kronor 2014.

Det är nu fjärde året projektet rullar och vi har hittills inte fått någon redovisning om var eller hur projektet konkret har gynnat till exempel skola, förskola och äldreomsorg. Vi moderater är inte emot Leanprojekt som sådana. Tvärtom, Lean kan vara ett bra verktyg vid rätt tillfälle på rätt plats. Men att kasta ut 20–25 miljoner kronor till ett projekt utan uppföljning, utan att resultat mäts och utvärderas, det är oprofessionellt, särskilt i en så komplex organisation som en kommun.

Strängnäs kommun behöver en ny ledning som har kunskap om den kommunala organisationens styrkor och svagheter, som fokuserar hårt på kvalitet i skola och omsorg och som ser de goda exemplen bland andra kommuner. Inte minst behöver Strängnäs kommun en ledning som kan föregå med gott exempel i en stor organisation.

Strängnäs kan bättre!

Maria von Beetzen (M)

Oppositionsråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa