Inget nytt från Fredrik Lundgren

21 mars 2012 07:43

Fredrik Lundgren kommer inte med någonting nytt i sitt debattsvar i Strengnäs Tidning den 14/3. Det jag hela tiden har efterfrågat och fortfarande saknar är konkreta besked. Varför är en organisation med F-3 + 4-9 det bästa? Vilka är de pedagogiska vinsterna? Vilka är nackdelarna? Vilka för- och nackdelar finns med en annan organisation?

I det skriftliga underlag som presenterades inför beslutet i höstas hittade jag tyvärr inte svar på dessa frågor och Fredrik Lundgren lyckas inte heller nu tala om något annat än vad han vill åstadkomma, snarare än hur detta faktiskt ska uppnås.

Jag undrar vad det är kommunens tjänstemän och BUN känner till om den pedagogiska verksamheten och om vad som är viktigast för våra barns lärande som alla de många lärare som är motståndare till förslaget inte har kunskap om?

Omorganisationen är inte en satsning på våra barn utan det är en besparing. Dessutom är det en besparing där det är högst oklart hur mycket som i slutändan sparas. Jag är vansinnigt besviken på att så här viktiga beslut kan fattas på så lösa grunder.

Fredrik Lundgren har flera gånger påpekat att vi vanliga människor inte klarar av att se helheten och att det därför finns politiker som klarar av att göra det som är bäst för alla även om det är obekvämt. Det minsta man i sådana fall kan begära är att dessa politiker öppet redovisar ordentliga fakta i stället för att sprida floskler omkring sig.

Jag hoppas innerligt att mina barn blir – som Fredrik Lundgren uttrycker det – ansvarstagande medborgare och kompetenta arbetstagare på en global arbetsmarknad men jag anser inte att det på något sätt visats att den här omorganisationen ger dem de bästa förutsättningarna för det.

Anna Björklund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa