Forskare förespråkar små förskolor

Professor Hugo Lagercrantz vid Karolinska Institutet är Sveriges och en av världens mest framstående forskare om barn­hjärnan och dess utveckling.

22 mars 2012 06:37

Av intresse för styrande politiker i Strängnäs Barn- och utbildningsnämnd betonar Lagerkrantz bland annat vikten av små förskolor och skolor. Våra hjärnor är inte färdigutvecklade förrän i 25-årsåldern.

Om små barn har många personer omkring sig, som vid stora förskolor, utsätts deras omogna hjärnor för stress. Denna stress medför inte bara en otrygghetskänsla utan kan även teoretiskt leda till att de uppstå felkopplingar mellan olika hjärnceller vilket kan leda till koncentrationssvårigheter.

Jag anser att det är dags för BUN att reflektera över hur barnen påverkas av den turbulens som pågår inom den kommunala skolan och förskolan. Innan BUN till exempel går till beslut angående omvandlingen av Långbersskolans lokaler till en dagisfabrik är min önskan att politikerna gör en tillfredställande barnkonsekvensanalys utifrån ett pedagogiskt och vetenskapligt perspektiv. Jag anser att det är oerhört viktigt att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål.

Om intresse finns kan jag höra mig för om Lagerkrantz har möjlighet att hålla ett seminarium för BUN:s ledamöter som ett led i deras kompetensutveckling.

Pia Steensland
Engagerad förälder men även docent vid Karolinska Institutet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa