Respektera och agera utifrån lagen

28 mars 2012 06:12

Att Jansson kan läsa står utom allt tvivel. Problemet är att han selektivt väljer information han vill ta del av och tillgodogöra sig. I Janssons fall innebär det att läsa polisrapporter vilket skapar en väldigt skev världsbild. Ty Polisens rapporter rörande mc-klubbar är aldrig underbyggda med fakta och statistik

De som i stället läser Brås på forskning och fakta byggda skrivelser får en helt annan bild.

För det är inte mc-klubbarna som hotar demokratin. Det är i stället de myndigheter och företrädare som låter ändamålen helga medlen i sin jakt på mc-klubbar när de propagerar för olika former av negativ särbehandling utan stöd i lagen.

Kommunföreträdare tillåts i artikeln rada upp en mängd olika brottstyper och koppla dessa till en utpekad klubb. Brottstyperna må förekomma på en enskild nivå hos mc-klubbsföreträdare liksom hos företrädare inom andra grupper i samhället, polisen och politiker inte undantagna.

Vi skulle dock aldrig sjunka till en sådan nivå att för den skull peka ut hela polisen eller politikerkåren för att utgöra ett samhällshot eller att vara kriminella organisationer. Vi förstår att skilja äpplet från äppelträdet och vi vet att ett illasmakande äpple inte innebär att trädet är sjukt. Det är just bara ett illasmakande äpple och inget mer.

Jansson har varit ute på privat korståg med offentliga medel.

Jimmy Jansson har som företrädare för Eskilstuna satsat all prestige på att föra ett västförbud i hamn och därmed göra sig ett namn som en ung karriärist beredd att klättra vidare på stegen mot den absoluta partitoppen.

Efter att kommunen i kostsamma rättsprocesser har förlorat tre raka rättsförhandlingar, varav en prejudicerande dom i landets högsta rättinstans, höll Jansson fortsatt god min och uttalade frankt att han nu skulle gå vidare och påverka politikerna att lägga fram ett förslag om västförbud. Så blev också fallet. En motion lades men avvisades i sin helhet av Konstitutionsutskottet förra veckan. KU avslog motionen utifrån de åtta domar som avkunnats i ärendet som samtliga konstaterat att ett västförbud strider mot den grundlagsskyddade yttrandefriheten.

När det gäller den inredningsdetalj som en tavla placerad på en ställning bakom ett fönster utgör har kommunen handlat i direkt strid med Förvaltningslagen 24–25 i det de inte prövat ärendet och därefter sänt vidare överklagan till Länsstyrelsen.

Frågan alla bör ställa sig är om Eskilstuna kommuns skattemedel verkligen ska gå till att finansiera ännu ett av Jimmy Janssons privata korståg mot bikerkulturen?

Finns det verkligen inga kommunala behov som bättre kunde tillgodoses i stället för att driva kostsamma och tidsödande rättsprocesser för att göra sig ett namn i rikspolitiken?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!