Faktafel om Paulinska skolan

Då var det dags igen. Strengnäs Tidning har åter slagit till mot Paulinska skolan. Den här gången genom att hänvisa till en rapport skriven av skolans kontakt­politiker oppositionsrådet Catharina De Geer (KD).

29 mars 2012 06:02

Att De Geer som skolans kontaktpolitiker bemödat sig att besöka skolan tre (!) gånger under nästan ett halvårs tid är i sig beklämmande. Att hon sedan anser sig ha tillräckligt underlag att skriva en kritisk rapport som för övrigt är fylld av faktafel mot den skola hon har i uppgift att stödja är inget annat än en stor skandal.

De Geers tillkortakommanden ursäktar dock inte ST:s hantering av frågan. På första sidan i ST (21/3) lyder rubriken ”Kritik mot Paulinska i ny elevrådsrapport”. Denna rapport existerar inte utan det hela bygger på en intervju De Geer själv gjorde med två elever där hon själv ställde frågorna och tolkade svaren. Paulinskas elevråd har önskat att få utrymme att ge sin bild av skolan i ST. Det minsta tidningen kan göra dessa elever som känner sig feltolkade och felciterade är att ge dem detta utrymme.

Som lärare på Paulinska ställs man dagligen inför nya utmaningar. Dessa bleknar dock i jämförelsen med att kämpa mot lokalpressen och mot sin egen kontaktpolitiker.

Efter den tuffa tid som följde sammanslagningen med Karinslund är skolan på väg åt rätt håll. I stället för att uppmärksamma detta väljer ST att gå ut med skandalrubriker som i sig bygger på De Geers felaktiga information. Tyvärr är det tidningens svarta bild som allmänheten tar till sig och den skada detta orsakat tar tid att reparera.

För alla oss som dagligen kämpar mot skolsegregation och för att Strängnäs ska ha en kvalitativ skola där barn med olika socioekonomisk och etnisk bakgrund kan mötas blir det allt tydligare att vi kämpar inte bara mot den mediala makten utan också mot delar av den politiska oppositionen.

Mikael Winblad
Lärare Paulinska skolan

Svar: Att inte skriva om den kritiska rapport som kontaktpolitikern Catharina De Geer (KD) skrivit skulle ha varit tjänstefel. Vårt uppdrag är att berätta det som är sant och relevant, att granska och ställa kritiska frågor.

Vi har under åren ofta haft anledning att skriva om Paulinska skolan. Ibland, som i december förra året, handlade det om den positiva betygsutvecklingen. Naturligtvis har det den senaste tiden, både i samband med problemen kring ihopslagningen med Karinslundsskolan och omorganisationen, handlat om de utmaningar som skolan har eller står inför. Samtidigt har vi haft svårt att komma in på skolan när vi velat skriva om mer allmänna skolfrågor och stoppats av ledningen.

Det är därför glädjande att vi kontaktats av elevrådet och att vi tillsammans med dem har en plan för hur deras syn på skolan ska få plats i tidningen. Dagen efter vår publicering om rapporten förtydligades i tidningen att det var just Catharina De Geer som stod bakom rapporten. Vi vill också påpeka att vi besökte skolan för att själva undersöka hur eleverna såg på sin skola. Den bild vi fick är den vi publicerade tillsammans med rapporten.

Strengnäs Tidning fortätter att granska och berätta om hur det går för skolorna i vår kommun. Fortsätt att höra av er till oss och berätta vad som händer och hur ni ser på det.

Anna Lith,
Nyhetschef Strengnäs Tidning

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!