De Geer en rakryggad, ärlig och kompetent politiker

30 mars 2012 06:18

Fredrik Lundgren (FP) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden (BUN) menar i sitt debattinlägg den 23 mars att Catharina De Geer (KD), ledamot i BUN, skriver ner sin egen skola i sin kontaktpolitikerrapport.

Bakgrunden är att Catharina De Geer intervjuade skolledningen på sin skola utifrån BUN:s riktlinjer. Hon tog sig dessutom tid till flera besök för samtal med elever, lärare och skolledning under november 2011 till mars 2012. Intrycken från dessa möten redovisade hon i sin rapport inför BUN den 20 mars.

Enligt Fredrik Lundgrens resonemang i debattartikeln skulle hon i stället ljuga och säga att allt var bra för att visa att hon vill sin egen skola väl. Ett annat alternativ vore kanske att sticka huvudet i sanden och inte skriva någon kontaktpolitikerrapport alls.

Vi föräldrar som på senare tid har varit åhörare under BUN-mötena har från första stund uppfattat Catharina De Geer som en ärlig och kompetent politiker. Även om vi inte alltid tycker lika i sakfrågor har hon vunnit vår respekt då hon framför tydliga och väl underbyggda åsikter. Det är uppenbart för alla att hon sitter i BUN för att hon brinner för barnens bästa. Under diskussionerna framgår det tydligt att hon prestigelöst söker samarbete över blockgränserna. Alltid med målet att sätta de ungas intressen främst.

Att Fredrik Lundgren anser att Catharina De Geer försöker vinna kortsiktiga politiska poäng genom hennes kontaktpolitikerrapport säger nog mer om honom än om Catharina.

Fredrik Lundgren har vid upprepade tillfällen pratat varmt om Catharina De Geer som nämndens mest erfarna och kompetenta kontaktpolitiker. Han har även sagt att det finns en anledning till att just Catharina är kontaktpolitiker vid den berörda skolan. Detta var också den presentation Catharina fick av Fredrik innan hon muntligen skulle delge sin rapport inför BUN, men det var förstås innan han visste vad hon skulle säga.

För att ledamöterna i BUN ska kunna fatta kloka och väl underbyggda beslut krävs det att de får ta del av verklighetsförankrade underlag från kontaktpolitiker, utbildningskontor samt berörda elever, lärare och föräldrar.

För våra barns bästa hoppas vi därför att samtliga kontaktpolitiker i framtiden tar sitt delansvar, och likt Catharina De Geer rakryggat delger sina ocensurerade rapporter till nämnden.

Per Engkvist

Pia Steensland

Örjan Gustavsson

John Östlund

Ulrika Bransell

Jonny Hedlund

Mikael Johansson

Fredrik Hagenborg

Ulrika Karlsson

Anki Järhammar

Eva Söderberg

Carina Lindahl

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!