Ta problemen på allvar

31 mars 2012 06:27

Reflektion på Fredrik Lundgrens insändare den 23/3.

Fredrik, det är så tragiskt att se hur du väljer att misstro och stundtals attackera dem som inte delar din uppfattning eller bild av saker och ting. Är det inte förenat med kontaktpolitikernas uppdrag att ta del av verksamheten på skolorna och rapportera tillbaka till dig och nämnden eller ska det vara så att det bara får vara granskade och positiva rapporter som får framställas?

I mitt tycke ska man ta varje tillfälle på fullaste allvar när någon vågar säga ifrån om saker som inte verkar fungera, speciellt när det gäller våra barn och äldre. Men tyvärr är jag inte helt förvånad över att man även denna gång väljer att lägga mer energi på att försöka misskreditera (i detta fall) Catharina De Geer, samma person som du flera gånger lovordat som kommunens mest kompetenta kontaktpolitiker, än att lyssna och reflektera över informationen som hon ger.

Problem är inte specifikt för Paulinska skolan utan det finns även problem i olika former och storlekar på samtliga skolor i kommunen. Och det är väl ändå ditt ansvar som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden att ta detta problem på allvar i stället för att leka ”nu skyller vi på budbäraren-leken”

Denna gång var det Paulinska skolan som blev uppmärksammad och ditt svar kom snabbt och med kraft. Så i framtiden ska det bli väldigt intressant att se om du väljer att spika upp nästa kontaktpolitiker på korset om de vågar använda annat än vackra ord och putsade fasader i sin rapportering.

När man i din insändare även läser, efter att själv ha besökt Paulinska skolan varje dag i en månads tid, så uppkommer lätt frågan om det finns någon speciell anledning till detta. Eller om det kan vara så att all prestige och heder som är inblandat i beslutet om omorganisationen bidrar till detta engagemang. Oavsett så hoppas jag att de övriga skolorna som ligger i Strängnäs kommun också känner att de har samma dagliga fokus och uppmärksamhet som Paulinska uppenbarligen har.

Det känns som att det är hög tid att lägga till ordet whistle-blower i Strängnäs kommuns värdegrund, så slipper folk med insyn eller synpunkter bli tryckta mot dörren så fort man tar sig modet att säga ifrån.

Mats Persson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa