Paulinska bättre än sitt rykte

Paulinska skolan är en omskriven skola. Vi som jobbar här anser dock att den är bättre än sitt rykte och vi försöker hela tiden ta hand om eleverna på bästa sätt. Därför fick vi den 21 mars en smäll rakt i ansiktet. På två helsidor skrev Strengnäs Tidning att skolan har stora problem.

3 april 2012 06:24

Bakgrunden är en rapport från skolans kontaktpolitiker Catharina De Geer, som tre gånger (inte fyra som det står i tidningen) besökt skolan. Rapporten presenterades vid ett nämndmöte den 20 mars. Dagen därpå, innan vi på skolan ens hunnit läsa rapporten, publicerade Strengnäs Tidning innehållet i den, i två stora artiklar. I hastigheten råkade tidningen av misstag (för det var väl ett misstag?) i en rubrik på förstasidan skriva att det var elevrådet som låg bakom rapporten. Denna felaktighet korrigerades genom ett oansenligt förtydligande dagen efter.

En del av rapporten handlar om vad elevrådet tycker. Detta bygger på ett samtal som De Geer hade med två elever som är aktiva i elevrådet. De blev ombedda att – som enskilda elever, inte som elevrådsrepresentanter – svara på några frågor. Hon sa också att hon bara skulle använda materialet för eget bruk för att få en uppfattning om skolan. Under en timme blev de grillade av De Geer.

Eleverna kände inte igen sig när de läste tidningen. Uppgifterna om att elevrådet uttalade sig och till och med skrivit rapporten var helt fel. Dessutom var det negativa överdrivet och en del som de påstods ha sagt hade de aldrig nämnt. Eleverna sa till exempel till De Geer att det förekommer mobbning men inte mer än på andra skolor. Detta ledde till slutsatsen: Mobbning och kränkningar är ofta förekommande vilket tidningen citerade i en rubrik.

En kontaktpolitiker ska enligt kommunen bland annat visa intresse och vara till ett stöd för personal och ledning. Personalen på skolan känner inget stöd från Catharina De Geer. De flesta av oss vet inte ens vem hon är. Vår känsla är att hon sökte vissa svar och agerade därefter.

Vi är medvetna om att det finns brister på skolan men när en politiker presenterar en rapport som innehåller felaktigheter och förvrängningar, ett bete som tidningen sväljer med hull och hår, måste vi reagera, speciellt när elever utnyttjats.

Tidningens urval är också märkligt. Man fokuserar på elevrådet, som överhuvudtaget inte har yttrat sig. Andra delar av rapporten som har större relevans och högre sanningshalt förbigås däremot helt.

En journalistisk tumregel är att det är bättre att gå direkt till källan än att förlita sig på andrahandsuppgifter. Strengnäs Tidning visade imponerande snabbhet och generositet med utrymme när man publicerade De Geers rapport.

Vi hoppas att man har samma inställning när det gäller att ge oss personal och elever möjlighet att berätta om vår bild av Paulinska skolan.

Personalen på Paulinska skolan genom
Johan Anderson
Barbro Pettersson
Elisabeth Pettersson
Kjell Ekström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!