Löfte utan politisk förankring

Frågan om folkomröstning i Strängnäs måste ses i sitt rätta perspektiv. Den av majoriteten framtvingade skolomorganisationen syftar framför allt till att lösa platsbristen i Finningeskolan som uppstod när Långbergsskolans verksamhet flyttades.

7 april 2012 06:09

När detta olyckliga beslut togs i nämnden 2010 lovade utbildningskontorets chef på stående fot att en ny skola skulle byggas i Långbergetområdet inom ett par år. Något som naturligtvis många närvarande föräldrar såg som ett löfte.

Löftet hade ingen politisk förankring och var ett sätt för kontorschefen att manipulera föräldrarna till att acceptera förflyttningen av skolan. Detta har jag påtalat för Jens Persson och Peter Lundberg utan att de reagerat. Detta har också medfört att förtroendet för utbildningskontoret är extremt lågt hos såväl opposition som föräldrar.

Det har inte blivit bättre sedan omorganisationsbeslutet bankats igenom trots förtvivlade protester.

Det finns inte någon som helst ekonomisk beredskap i vår kommun för att bygga en helt ny skola, det torde de flesta partier vara eniga om. Däremot är det fullt möjligt att ta upp i vart fall delar av Långberget som skola igen, vi har ju dessutom en utökning av enskilda skolformer inom skola och förskola på gång.

Det omdiskuterade beslutet att föra 4- och 5-klassare till bland annat Paulinska skolan är ett tjänstemannaförslag för att klara ut elevplatsbristen i Finninge-Långbergetområdet sedan Långbergsskolan lagts ned.

Fredrik Lundgren fick skolkontorets omorganisationsplan i knäet som helt ny och orutinerad ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Den skygglappsaktiga sturighet med vilken han stått fast vid det allmänt hatade beslutet kan bara förklaras med bristande insikt och rutin.

Jens Persson, kommunstyrelsens ordförande, måste nu ta nycklarna ifrån Lundgren och låsa upp frågan så att den får en vettig lösning. Kan han inte ta ansvar för denna destruktiva situation som skolkontoret och Lundgren ställt till med, då ska han inte heller vara kommunstyrelsens ordförande.

Maria von Beetzen (M)
Oppositionsråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa