1 000 dör dagligen i arbetsplatsolyckor

27 april 2012 06:23

En sågverksarbetare går till jobbet. Hon kommer inte hem igen. På jobbet blir hon påkörd av en truck och avlider. Det här är ett exempel på en arbetsplatsolycka som resulterade i att en arbetare dog på sin arbetsplats.

Runt om i världen dör varje dag mer än 1 000 arbetare på grund av arbetsplatsrelaterade olyckor. I dag den 27 april hedras dessa människor i en samlad manifestation världen över.

För att hedra dem som avlidit på grund av arbetsplatsolyckor och för att uppmärksamma att antalet dödsolyckor ökar genomförs i dag en tyst minut på arbetsplatserna.

I Sverige dog 61 personer i arbetsplatsolyckor under 2011, av dessa arbetade tre personer inom GS avtalsområden. Bara under de första tre månaderna i år har 14 personer dött i arbetsolyckor. Det är oacceptabelt.

Hur många som därutöver avlidit i arbetsrelaterade sjukdomar eller genom arbetsrelaterade självmord finns det ingen tillförlitlig statistik över. Enligt uppskattningar som gjorts av Arbetsmiljöverket och SCB handlar det om ytterligare cirka 1 300 personer varje år.

GS accepterar inte att människor skadas, slits ut eller dör på grund av sitt arbete.

Regeringen har gjort en dramatisk neddragning av anslagen till Arbetsmiljöverket, Arbetslivsinstitutet har lagts ned, pengarna som facken tidigare hade för att vidareutbilda skyddsombud har tagits och medlen till verksamheten för regionala skyddsombud räcker inte till.

Det har resulterat i att Arbetsmiljöverkets inspektörer inte hinner inspektera och ställa nödvändiga krav på arbetsgivarna med att ta itu med riskerna för liv och hälsa inte har möjlighet att arbeta med att ta fram nya föreskrifter.

För att skapa trygga och säkra arbetsmiljöer för våra medlemmar kräver GS att regeringen tar arbetsmiljöarbetet på allvar och kraftigt ökar anslagen till Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet. Resurser måste tillföras så att skyddsombuden får den utbildning de har rätt till enligt lagar och avtal. Regeringen måste ta sitt ansvar.

GS arbetar mycket med arbetsmiljöfrågor. Inom förbundet finns cirka 100 regionala skyddsombud och drygt 2 300 skyddsombud som gör ett betydelsefullt arbete på arbetsplatserna. De arbetar dagligen för att göra våra arbetsplatser säkrare och tryggare för dem som jobbar där. I år fyller dessutom det viktiga uppdraget som skyddsombud 100 år.

GS fortsätter att vara pådrivande i arbetet med att ingen ska avlida på grund av olyckor på arbetsplatserna, ingen ska skadas allvarligt och ingen ska slitas ut på grund av sitt arbete.

I dag hedrar vi dem som avlidit med en tyst minut samtidigt fortsätter vi arbetet mot en bra arbetsmiljö för alla.

Tommy Andersson

Avtalssekreterare GS

Facket för Skogs-, trä- och grafisk bransch

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa