Olagligt beslut i samförstånd

28 april 2012 06:24

Den 23 april kunde vi läsa i Strengnäs Tidning att Strängnäs kommunrevisorer i sin rapport riktar allvarlig kritik mot hela kommunstyrelsens hantering av konsultskandalen som inneburit brott mot lagen om offentlig upphandling.

Detta är mins sagt märkligt och helt felaktigt enligt min mening. Kommunstyrelsen har tagit beslut att anställa kommunchefen och att förlänga hans förordnande. Kommunstyrelsen förutsätter då att beslutet verkställs på ett lagligt sätt. Detta har inte skett. Jens Persson och Peter Lundberg har i samförstånd hittat på en egen lösning att ersätta Lundberg med långvariga konsultarvoden. Tjänstemännens väl dokumenterade varningar (bland annat Kristina Zetterströms) att detta var olagligt riktades endast till Jens Persson. Vi i oppositionen var helt ovetande om detta.

Det kan inte betraktas som oppositionens eller kommunstyrelsens uppgift att utföra ett aktivt kontrollarbete (och misstänksamt hålla förhör, begära ut avtal, mailkonversation och så vidare) från förvaltning och ordförande för att kontrollera att beslut lagligen verkställs. När kommunstyrelsen inte kan lita på den högste tjänstemannen och på ordföranden, då är det allvarligt. Det politiska ansvaret för olagligheterna bär Jens Persson, kommunstyrelsen ordförande, och ingen annan. Därför borde revisionen ha riktat en särskild anmärkning mot Jens Persson.

I internationell ranking har Sverige halkat ned från en förstaplats till fjärde plats vad gäller att minimera korruption. Orsaken till tappet ligger i korruptionshärvor i svenska kommuner där man inte kunnat hålla isär kommunens huvuduppgifter visavi vänskapsband och personlig vinning.

För kommuner i allmänhet och Strängnäs kommun i synnerhet är det av yttersta vikt att skapa öppenhet, integritet och förtroende omkring kommunledning och förvaltning. Människor ska inte behöva tvivla på att det är invånarnas intressen som bevakas – och inga andra.

Strängnäs kan bättre.

Maria von Beetzen (M)

Oppositionsråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa