Folkomröstningen som ingen vill ha

8 maj 2012 06:27

På senaste kommunfullmäktigemötet debatterades om att genomföra en folkomröstning utifrån den namninsamling som folkinitiativet har genomfört angående omorganisationen av skolorna i centrala Strängnäs. Häpnadsväckande var att ingen egentligen ville ha en folkomröstning utan man hänvisade till låsta positioner som tvingade fram den.

I vårt land har vi representativ demokrati vilket innebär att på valdagen är alla kommuninvånare suveräna att välja sina företrädare som utifrån det mandat man gett dem ska styra kommunen på bästa sätt. En felsyn är att tro att den makt man fått av väljarna kan användas efter eget gottfinnande.

Det demokratiska systemet innebär att man också mellan valen har en fungerande dialog med sina väljare och man kan inte sätta sig på höga hästar och tro att man är osårbar.

En föräldragrupp som samlat in 3 000 namnunderskrifter kan inte negligeras utan kravet är att man tar reda på vad de vill. Utgångspunkten är att föräldrar reagerar för att de är oroliga för att deras barn inte ska ha det bra i skolan.

Efter att ha tagit del av materialet som finns i frågan konstaterar jag att föräldrarna känner sig överkörda och kravet på en folkomröstning handlar egentligen inte om själva folkomröstningen i sig utan de känner sig maktlösa gentemot politikerna som styr. Närhetsprincipen är viktig för föräldrar när barnen börjar gå hem själva efter skolan. Frågan är också varför man ska splittra fungerande skolorganisationer om det inte finns akuta behov.

Ska man göra en så stor förändring av skolans organisation är ett minimikrav att man gör ordentliga barnkonsekvensanalys och grundliga ekonomiska kalkyler av vad olika alternativ kostar. Att föräldrar och skolpersonal är delaktiga i detta analysarbete ska vara en självklarhet.

Det får inte vara så att skolans organisation är enbart beroende på lokalsituationen. Att Paulinska skolan har lediga lokaler är inget skäl att organisera om stora delar av skolorna.

Vad man politiskt framhåller är att frågan om skolans organisation har gått så långt att den inte går att stoppa. Att man måste reparera Paulinska beror på dåligt underhåll och har inget att göra med skolorganisationen. Vilka andra kostnader uppstår om man nu tänker om?

Förlorar man ansiktet som politiker om man upptäcker att förberedelsen för beslutet vilade på dålig grund och att de berörda föräldrarna och skolpersonalen inte fick komma till tals på ett bra sätt? Min erfarenhet som före detta kommunalråd i en annan kommun är att väljarna vill ha politiker som har förmåga att i stället för att hålla fast vid ett inte genomarbetat beslut har förmåga att ändra sig.

Att fortsätta att arbeta med kravet om en folkomröstning som ingen vill ha visar på en politisk inkompetens. Lämna frågan om skolans organisation till rektorer, skolpersonal och föräldrar att komma med bra förslag. Engagera alla de krafter som vill höja kunskapsnivån hos eleverna och ta tag i den pedagogiska frågan: Hur får vi alla elever att få godkända betyg i alla ämnen?

Roland Ekstrand

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!