Skolans kvalitet viktig värdemätare

15 maj 2012 08:18

Svar till Fredrik Lundgren 10 maj

Att 27 procent av den kommunala skolans elever i Strängnäs inte klarar godkänt i grundskolan är ett undermåligt resultat. Från forskningen vet vi i dag att sambandet mellan att inte klara grundskolan och bidragsberoende, psykosociala problem, missbruk och kriminalitet är mycket starkt. Det är likaså tydligt visat att barn som är i riskzonen, men där förutsättningar skapas för att klara av skolan, då förbättras chanserna till ett bra liv enormt mycket. 

Det räcker inte, Fredrik Lundgren, med någon liten procents förändring till nästa år. Vi måste få till en rejäl stadigvarande förbättring vad gäller skolornas förmåga att undervisa alla barn på ett utvecklande sätt. Skolans kvalitet och förmåga att ge en bra grund i livet för alla barn är den viktigaste värdemätaren i vårt samhälle. 

Resurserna för undervisning (elevpengen) ligger under rikssnittet i Strängnäs. Spelar då resurser någon roll? Ja resurserna i klassrummet har betydelse. Små undervisningsgrupper i de lägre stadierna gör det lättare för barn med sämre förutsättningar för skolarbete att utvecklas. Att kunna betala lärarna konkurrenskraftiga löner, att investera i IT hjälpmedel, kompetensutveckling med mera har naturligtvis också betydelse om vi verkligen vill få upp resultaten i skolan.

Fredrik Lundgren motiverar den omorganisation han pekat ut med att vi ska få mer resurser till lärande. Några underlag som visar att omorganisationen kan få en sådan effekt har aldrig visats. Enligt min bedömning blir det snarare tvärtom då allt fler söker sig utanför den kommunala verksamheten. 

Att Strängnäs kommun presterar så pass lite undervisningsresurser i klassrummen beror på en ineffektiv kommunorganisation. Hur kan det till exempel komma sig att hyrorna per kvadratmeter för skollokaler är högre i Strängnäs än i Stockholm? 

Hela skattehöjningen på 90 öre 2009 har försvunnit. I själva verket är resurserna för undervisning, liksom för äldreomsorgens personal lägre nu än före skattehöjningen. Det är mer än 50 år sedan C. Northcote Parkinsons formulerade sin berömda lag om administrationens självsvällande egenskaper, och nästan 30 år sedan Jan Carlzon skrev Riv Pyramiderna. Erfarenheter och insikter som ingen i kommunledningen verkar ha tillägnat sig. 

Vi moderater vill aktivt styra resurser till undervisning parat med en tydlig förväntan på bättre kunskapsresultat från alla elevgrupper. Samtidigt uttalar vi nolltolerans mot mobbning.

Om vi kommer till makten blir det andra delar av kommunapparaten som får spara. I klassrummen ska det vara slutsparat, där vill vi tvärtom göra vissa välavvägda satsningar.

Maria von Beetzen (M)

Oppositionsråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!