Trygghet en utopi med Folkpartiet vid rodret

16 maj 2012 07:29

I lördagens Strengnäs tidning (12/5) kan man läsa om föräldrar som upplever otrygghet att lämna sina barn i en av Strängnäs förskolor. Oron grundar sig på att det är få för vuxna på för många små barn.

Barnen uttrycker sin oro genom att gråta, kissa på sig och att inte vilja gå till dagis. Verksamhetschefen säger i samma artikel att det är en väl fungerande verksamhet! Ur vilket perspektiv är det en väl fungerande verksamhet?

Budget- och driftsperspektivet kanske? Ingen kan säga att det är det ur ett barn- och föräldraperspektiv.

Att helt utesluta barnperspektivet är mer regel än undantag under Folkpartiets ledning i barn- och utbildningsnämnden. Konsekvensen är barn som gråter och inte vill gå till dagis, föräldrar som känner oro men ändå tvingas lämna sina barn till en pedagogisk verksamhet som inte ges resurser att klara av sitt uppdrag.

Skäms ni styrande majoritet i Barn- och utbildningsnämnden (FP, C, MP, S).

Om Strängnäs ska vara den kommun där man vill att ens barn ska få växa upp, få de förutsättningar som krävs för en bra start i livet och senare på arbetsmarknaden, då måste förskolor och skolor drivas utifrån kvalitet och barnperspektiv. En väl fungerande verksamhet betyder för oss kristdemokrater att barnen trivs, känner trygghet och lust att lära, att föräldrarna känner sig nöjda och trygga med den omsorg som barnen får och att personalen känner sig tillfreds med sin arbetsdag. Först då är det en fungerande verksamhet.

Vi kristdemokrater vill satsa ordentligt med resurser för att ge barn och unga rätt förutsättningar, för oss får kvalitet kosta. Det tror vi blir billigare på sikt när barnen växer upp som trygga välutbildade vuxna.

Strängnäs behöver en ny majoritet i Barn-och utbildningsnämnden och Sverige behöver en ny familjepolitik, värd namnet.

Catharina S:t Cyr (KD)

Gruppledare och ledamot i fullmäktige i Strängnäs

Sönderslagna bilrutor i Läggesta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa