Stor kostnad till ingen nytta

På riksplanet har Miljöpartiet fört upp miljöfrågorna på agendan och gjort dem till en naturlig del av rikspolitiken. Miljöpartiet har där också många gånger agerat självständigt och pragmatiskt och bland annat bidragit till framsynta reformer som valfrihet inom välfärden.

18 maj 2012 06:09

I Strängnäs valde det lokala Miljöpartiet, att efter valet, bidra till att det gamla styret (C, FP, S) med Jens Persson (C) i spetsen, satt kvar i orubbat bo. Miljöpartiet inbjöds också av oss moderater att bilda ett styre tillsammans med Strängnäs borgerliga partier men valde alltså den andra vägen.

Miljöpartiet har nu ett heltids kommunalråd i Terese Askerstedt och förfogar over en helt ny nämnd, nämnden för hållbart samhälle (NHS) där Askerstedt är ordförande. Alla frågor som rör miljö, jämställdhet och folkhälsa ska nu avhandlas i denna nämnd även om de flesta av dessa frågor är övergripande och borde hanteras av kommunstyrelsen. Vid kommunstyrelsens möten är det ovanligt att Terese Askerstedt yttrar sig, eller framför någon åsikt alls, i någon fråga.

Det är betydande kostnader som invånarna betalar för denna rundgång av ärenden, till ingen nytta. Samtidigt saknas helt Miljöpartiets politiska ambitioner liksom en förmåga att göra verklighet av sin politik.

Utfallet rimmar illa med det lokala handlingsprogram som Miljöpartiet haft, där man tidigare också påstått sig vilja minska kostnader för byråkrati och sammanträdestid.

Min fråga till kommunalrådet Terese Askerstedt är: På vilket sätt anser du att Miljöpartiet i Strängnäs, under din ledning, gör skillnad för invånarna i Strängnäs kommun?

Maria von Beetzen (M)
Oppositionsråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!