Kunskapsluckor om relationsvåld

19 maj 2012 04:43

Svar till de kristdemokrater som den 16 maj skrev en artikel om Alliansens satsning mot relationsvåld.

När skribenterna hävdar att lösningen på relationsvåldet är att få männen att sluta slå, har man uppenbart stora kunskapsluckor om hur relationsvåldet ser ut i samhället.

I rapporten Våld mot kvinnor och män i nära relation konstaterar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) att det är en relativt liten könsskillnad när det gäller utsatthet för relationsvåld och att män och kvinnor brukar relationsvåld i ungefär samma omfattning. BRÅ har även funnit att män som utsätts för relationsvåld har särskilt svårt att få hjälp och stöd samt att dessa män sällan anmäler övergreppen och har minst förtroende för rättsväsendet inom gruppen våldsutsatta.

När Kristdemokraterna och Alliansen nu ska fördjupa och intensifiera sin tidigare miljardsatsning mot relationsvåld väljer de återigen att förbise de utsatta männens behov av hjälp och stöd. I dag finns en statlig permanent finansiering av kvinnojourerna på 109 miljoner per år. Samtidigt avsätts inte en enda krona till de verksamheter som riktar sig till män som utsatts för relationsvåld. De ensidiga satsningar på kvinnojourerna har även resulterat i att barn som bevittnat pappas våld mot mamma har bättre förutsättningar till hjälp och stöd än barn som bevittnat det omvända samt att kvinnor som lever i samkönade relationer har avsevärt lättare att få hjälp och stöd än män i samkönade relationer.

Sverige är på många sätt ett eftersatt land när det gäller jämställdhet och relationsvåld. I Finland och Norge har flertalet studier visat att män i lika stor omfattning som kvinnor är offer för relationsvåld. I båda dessa länder har man tagit uppgiften på allvar. I Finland arbetade dåvarande hälsoministern Stefan Wallin fram en könsneutral handlingsplan mot relationsvåld. I Norge är det numera lag på att kommunerna ska erbjuda hjälp och skyddat boende till utsatta män och man arbetar aktivt med att hjälpa våldsbenägna kvinnor. Detta samtidigt som kvinnors våld mot män helt saknas på den politiska dagordningen i Sverige.

Vill vi även i framtiden vara ett av världens mest jämställda länder, måste behovet och inte könet få styra resurserna till de utsatta. Det är beklämmande att kristdemokraterna inte tycks dela denna uppfattning.

Magnus Falkman
Genusdebattör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa